•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Rizici od korupcije u policiji i jačanje integriteta policije

  •  
  • Datum: 03. jun 2014.
   Glavni cilj konferencije je da se kroz razmenu informacija utvrde rizici od korupcije u policiji i predlože preporuke za jačanje integriteta policije i policajaca.

   Koji su glavni rizici od korupcije u policiji i kako se sprovode antikorupcijske mere, na koji način jačati integritet ove institucije i kakva je uloga građana u tom procesu, glavne su teme konferencije koja se održava u utorak, 3. juna 2014. godine, u hotelu Metropol, sa početkom u 10 časova.

   Za prisustvo konferenciji obavezna je prijava do ponedeljka, 2. juna 2014.
   Učešće je neophodno potvrditi telefonom na broj 011 3287 226 ili mejlom na adresu sasa.djordjevic@bezbednost.org  gde možete dobiti i odgovore na sva dodatna pitanja u vezi sa konferencijom.

    

   Zbog čega je važno jačati integritet policije u Srbiji, naročito iz ugla pristupanja Evropskoj uniji, biće tema prvog panela na kome će govoriti:

   • Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji
   • Antje Rothemund, šef Kancelarije Saveta Evrope u Srbiji
   • Milosav Miličković, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova
   • Marija Obradović, predsednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove
   • Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije

   Moderatorka: Sonja Stojanović Gajić, direktorka BCBP

   Koji su glavni rizici od korupcije u policiji i kako se sprovode antikorupcijske mere, biće teme drugog panela na kom će govoriti:

   • Robert Šumi, ekspert Saveta Evrope
   • Saša Đorđević, istraživač BCBP
   • Miloš Oparnica, načelnik Sektora unutrašnje kontrole policije
   • Dražen Maravić, šef Biroa za strateško planiranje u MUP
   • Vesna Nešić, načelnica Službe interne revizije u MUP
   • Marijana Obradović, Agencija za borbu protiv korupcije

   Moderator: Lado Laličić, Kancelarija Saveta Evrope u Srbiji

   Koje slučajeve korupcije u policiji su otkrile organizacije civilnog društva i kako policijski sindikati utiču na smanjenje korupcije, teme su trećeg panela na kome će govoriti:

   • Dejan Škorić, Resurs centar, Majdanpek
   • Zoran Bašić, Društvo protiv korupcije, Zrenjanin
   • Milan Stefanović, PROTECTA, Niš
   • Veljko Mijailović, Policijski sindikat Srbije
   • Velimir Lukić, Nezavisni sindikat policije
   • Saša Simić, Sindikat srpske policije

   Moderator: Predrag Petrović, izvršni direktor BCBP

   Radni jezik konferencije je srpski. Prevod na engleski je obezbeđen.

   Konferencija je inicijativa zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa za borbu protiv korupcije u Srbiji (PACS)“ i projekta „A-COP: Civilno društvo protiv korupcije u policiji“ koga sprovode BCBP, Novosadska novinarska škola i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

   U prilogu možete pogledati kompletnu agendu konferencije.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •