•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poziv OCD za uključivanje u mrežu organizacija za vladavinu prava SEKO

  •  
  • Datum: 20. jun 2014.
   Beogradski centar za bezbednosnu politiku poziva zainteresovane organizacije civilnog društva da se priključe Sektorskoj organizaciji civilnog društva za vladavinu prava (SEKO) kako bi učestvovale u planiranju programiranja, praćenja i izveštavanja o međunarodnoj pomoći.

   Kancelarija za evropske integracije je objavila poziv za odabir Sektorskih organizacija civilnog društva - SEKO.

   SEKO za vladavinu prava (Sektorska organizacija civilnog društva za vladavinu prava) predstavlja konsultativni proces saradnje Kancelarije za evropske integracije i OCD, radi određivanja nacionalnih prioriteta za finansiranje iz IPA i drugih izvora razvojne pomoći u različitim oblastima, kao i praćenje primene projekata koji se finansiraju iz tih fondova.

   Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti prijavni formular i poslati ga najkasnije do petka 20. juna 2014. godine do 15:30 časova na seko@seio.gov.rs.

    

   Ciljeve programa saradnje sa OCD i pravila prijavljivanja na Poziv, sa objašnjenjima o tome ko, kako i kada može da se prijavi, kao i način razmatranja i donošenja odluke o prijavama možete pročitati ovde.

   Za dodatne informacije, možete se obratiti Neveni Todosijeviću Kancelariji za evropske integracije - Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći putem elektronske pošte: seko@seio.gov.rs.

   Detaljne informacije o mandatu mehanizma, ciljevima i rezultatima, zainteresovanim stranama, kao i njihovim ulogama i odgovornostima možete naći ovde.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •