•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Dijalogom i uzajamnim uvažavanjem do prevazilaženja konflikta i boljih odnosa u regionu

  •  
  • Datum: 19. maj 2014.
   Neophodno je staviti tačku na prošlost i krenuti u budućnost koju će obeležiti saradnja i razumevanje, zaključak je učesnika Letnje škole bezbednosne politike koja je okupila mlade sa prostora Srbije, Kosova i Albanije koji su tokom ovog šestodnevnog seminara razmenjivali iskustva i učestvovali u nizu diskusija i predavanja na temu bezbednosne politike, regionalne saradnje i srpsko-albanskih odnosa.

   Letnja škola bezbednosne politike održana od 11. do 15. maja 2014. u Ulcinju, okupila je 18 mladih profesionalaca, predstavnika državnih institucija, organizacija civilnog društva i medija iz Srbije, Kosova i Albanije. Škola je organizovana kao zajednička inicijativa BCBP, Kosovskog centra za bezbednosne studije i Instituta za demokratiju i posredovanje iz Tirane, u okviru projekta „Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana“.

   Letnja škola počela je predavanjima o konceptu bezbednosti i reforme sektora bezbednosti u okviru kojih su održane i radionice na ove teme. Učesnici su, podeljeni u grupe, analizirali nacionalne strategije bezbednosti, kao i aktere reforme sektora bezbednosti. Nakon svake radionice, vođena je diskusija o rezultatima rada u grupama. U nastavku Letnje škole, učesnici su diskutovali o medijskom izveštavanju iz konfliktnih područja i analizi medijskih sadrzaja, o iskustvima Albanije u procesu priključenja NATO-u, o percepcijama lične bezbednosti, uključivanju srpskih policajaca u Kosovsku policiju, kao i o bezbednosnoj saradnji u regionu Zapadnog Balkana. Poslednja sesija Letnje škole je bilo planiranje scenarija, analitička vežba tokom koje su učesnici, kombinujući različite faktore, razvijali scenarije budućih odnosa Beograd-Priština-Tirana.

   Diskusija o mogućim scenarijima odnosa u regionu u narednih deset godina izazvala je veliku pažnju učesnika Letnje škole bezbednosne politike
   Diskusija o mogućim scenarijima odnosa u regionu u narednih deset godina izazvala je veliku pažnju učesnika Letnje škole bezbednosne politike
    „Svi smo se složili da su ekonomski odnosi ono na šta treba da se fokusiramo. Iako su projekcije odnosa blizu 50% stagnacija u ekonomskim odnosima, a napredak u političkom dijalogu, ipak je ohrabrujuća činjenica to što preko 40% učesnika smatra da je prosperitet nešto što svi možemo da očekujemo i sa političkog i sa ekonomskog aspekta u regionu za 10 godina“, istakla je Milana Lazić, jedna od učesnica škole.

   Učesnici Letnje škole su se složili da će se kulturološke, istorijske i druge razlike među ljudima vremenom prevazići, ali smatraju da je malo verovatno da će se to dogoditi u narednoj deceniji. Ohrabrujuća je činjenica da niko od učesnika nije spomenuo mogućnost rata u budućem periodu. Složili su se da za to ne postoji ni teorijska šanse, zbog  lekcija iz prošlosti.

   Letnja škola obuhvatila je i posete Kancelariji gradonačelnika Ulcinja i Policijskoj upravi Ulcinj, tokom kojih su učesnici dobili priliku da od najviših zvaničnika ovog grada čuju o izazovima javnog upravljanja u multientičkim i pograničnim sredinama. Letnja škola bezbednosne politike se završila obraćanjem norveškog odbrambenog atašea Esbena Oosa i ceremonijom dodele diploma.

   „Letnja škola bezbednosne politike bila je dobra prilika da iz drugačijeg ugla pristupimo anilizi sektora bezbednosti uz pomoć ljudi koji su svakodnevno angažovani na istraživanju tema iz te oblasti. Stručnost i pripremljenost predavača je bila na visokom nivou, što se videlo u količini informacija koje su nam preneli i kvalitetnim diskusijama koje su pokretali. Veoma sam zadovoljna i doprinosom učesnika letnje škole. Definitivno, nakon ovih šest dana na drugačiji način pristupam temi“, istakla je Eni Mazniku, učesnica iz Albanije.

   Grupni rad i interaktivnost učesnika su obeležili Letnju školu
   Grupni rad i interaktivnost učesnika su obeležili Letnju školu

   Pored predstavnika tri istrazivačka centra organizatora ovog seminara, u Letnjoj školi su učestvovali i Predrag Vujičić iz RCC, Abit Hoxha, Marc Jungblut i Katsiaryana Stalpouskaya sa Univerziteta Ludvig Maksimilijan iz Minhena, i Dženita Brčvak iz CEDEM-a. Tokom cele Letnje škole naglasak je bio na interaktivnosti sesija, tako da su učesnici imali priliku da predavačima postavljaju pitanja, iznose svoje sugestije, razmišljanja i ideje, kao i da međusobno diskutuju na različite teme. I pored toga što je tokom nekih od sesija dolazilo do sukoba mišljenja, Letnja škola je pokazala da se kroz dijalog i uzajamno uvažavanje nesuglasice i konflikti mogu prevazići mirnim putem.

   Svi učesnici Letnje škole istakli su da je ovaj seminar ispunio, pa i prevazišao njihova očekivanja, i sve tematske celine ocenili su najvišim ocenama.

   „Utisci sa škole su izvanredni. Polaznici su bili odlični i svi smo funkcionisali kao tim. Kao najzanimljivije predavanje izdvojio bih diskusiju o budućoj bezbednosnoj situaciji u regionu do 2025. godine, gde su mladi iz Srbije, Albanije i sa Kosova bili prilično saglasni da će ona stagnirati u dosadašnjem obliku, uz određene napretke“, istakao je Filip Leskaroski, učesnik seminara.

   Pored toga što je doprinela izgradnji civilnih kapacitata za uključivanje u bezbednosnu politiku, Letnja škola je i omogućila povezivanje učesnika iz tri zajednice i time utrla put njihovoj budućoj profesionalnoj saradnji. Svi učesnici seminara su zaključili da je neophodno staviti tačku na prošlost i krenuti u budućnost koju će obeležiti saradnja i razumevanje, što će biti moguće samo međusobnom komunikacijom.  

   Letnja škola bezbednosne politike je organizovana u okviru projekta „Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana“ koji zajednički realizuju tri nezavisna istraživačka centra specijalizovana za istraživanje bezbednosnih pitanja - Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) i Institut za demokratiju i posredovanje (IDM) iz Tirane.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •