•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP oformio radnu grupu za poglavlje 24

  •  
  • Datum: 18. jul 2014.
   Radna grupa za poglavlje 24 funkcioniše u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji NKEU sa ciljem da prati proces pregovora Srbije sa EU u oblastima slobode, bezbednosti i pravde. Grupu čine predstavnici civilnog društva, medija i strukovnih udruženja, kao i pojedinci koji se bave politikama iz ovih oblasti.
   BCBP je koordinator radne grupe za poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji
   BCBP je koordinator radne grupe za poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

   Radna grupa za poglavlje 24 zvanično je oformljena na konstitutivnoj sednici održanoj 18. jula 2014. godine u biblioteci Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Organizacije i pojedinci okupljeni u ovoj grupi će doprineti procesu pregovora sa EU kroz formulisanje predloga za unapređenje politika u oblastima slobode, bezbednosti i pravde.

   Bilten o pravdi, slobodi i bezbednosti

   Članice radne grupe za poglavlje 24 su se usaglasile o prioritetima rada u narednom periodu kao i oko principa učešća u procesu pregovora - ključni su transparentnost i javnost u radu, inkluzivnost i informisanje javnosti. Radna grupa će formulisati zaključke, preporuke i mišljenja i prosleđivati ih državnim institucijama uključenim u tok pregovora. Kako bi javnost bila bolje informisana, članice radne grupe će pokrenuti i Bilten o pravdi, slobodi i bezbednosti. Ova publikacija će približiti politike koje pokriva Poglavlje 24, a od čije primene direktno zavisi bezbednost i sigurnost svih građana Srbije.

   Prva sledeća aktivnost radne grupe za poglavlje 24 biće sastanak sa predstavnicima državnog pregovaračkog tima za ovo poglavlje, uključujući i šeficu Pregovaračkog tima Tanju Miščević, kao i novoimenovanog državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova koji će biti glavni pregovarač u ovoj oblasti. Sastanak će biti održan početkom avgusta ove godine, a tema će biti predstavljanje izveštaja sa skrininga za poglavlje 24 koji je Evropska komisija dostavila Srbiji kao detaljnu analizu o stanju u ovim oblastima uz preporuke o merama koje treba preduzeti.

   Radna grupa ima 12 članova

   Pored BCBP, koji je koordinator radne grupe za poglavlje 24, članovi su i Beogradski centar za ljudska prava, Centar za evropske politike, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, Centar za razvoj građanskog društva Protecta, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Društvo sudija Srbije, Grupa 484, Južne vesti, Praxis, Udruženje tužilaca Srbije i Viktimološko društvo Srbije.

   Nacionalni konvent o Evropskoj uniji - NKEU  predstavlja stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o budućem pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. 
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •