•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Partnerstvom do povećanja integriteta u sektoru bezbednosti

  •  
  • Datum: 11. jul 2014.
   Jačanje integriteta u sektoru bezbednosti bila je tema stručnih konsultacija koje su od 9. do 11. jula na Fruškoj Gori okupile 28 predstavnika Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, Narodne skupštine Republike Srbije, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti, Agencije za borbu protiv korupcije, Uprave za javne nabavke i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

   „Cilj konsultacija jeste da proverimo da li smo na pravom putu kada je reč o analizi rizika od korupcije u sektoru bezbednosti. Nadam se da ćemo kroz dinamične diskusije zajedno uspeti da identifikujemo koji su najveći rizici u institucijama sektora bezbednosti, ali i da definišemo koju su to mehanizmi neophodni kako bi se rizici izbegli. Nalaze sa ovog skupa ćemo ukrstiti sa rezultatima dosadašnjih istraživanja koje je sproveo BCBP i objediniti u izveštaju koji će biti predstavljen u septembru“, istakla je direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajićna otvaranju konsultacija.

   Kao jedan od rizika u institucijama sektora bezbednosti, učesnici konsultacija su naveli određivanje stepena tajnosti podataka. Istaknuto je da treba odrediti jasne kriterijume koji će se koristiti prilikom klasifikacije poverljivih dokumenata, na sličan način kako je to urađeno u Bezbednosno informativnoj agenciji postojanjem pravilnika o kriterijumima za određivanje stepena tajnosti podataka. Pored toga, istaknuto je da zavisnost od političkih promena često dovodi do vakuuma u odlučivanju i blokade rada institucija, kao i da ima slučajeva kada se upravljačke odluke ne donose na osnovu procedura već na osnovu lične procene rukovodioca.

   Upravljanje ljudskim resursima je jedan od značajnijih rizika u bezbednosnim institucijama

   „Interno oglašavanje slobodnih radnih mesta je veoma značajno i odnosi se na celokupnu državnu upravu. Da bi zaposleni mogli da planiraju svoja karijerna napredovanja trebalo bi da postoji lista upražnjenih radnih mesta i da postoje jasno utvrđeni kriterijumi za napredovanje u službi“, istakao je istraživač BCBP Saša Đorđevićkoji je vodio radionicu na temu upravljanja ljudskim resursima.

   Učesnici su se složili da je neophodno interno oglašavati upražnjena radna mesta. Kao neke od razloga koji idu u prilog toj tvrdnji naveli su da je to važno za imidž organizacije jer se na taj način prikazuje kao organizacija koja vodi računa o svojim zaposlenima, da interni oglas utiče na motivaciju zaposlenih i njihovu mobilnost, i da su troškovi internog konkursa manji u odnosu na eksterni. Učesnici su naveli da u Ministarstvu unutrašnjih poslova postoji zakonska obaveza da se izradi lista slobodnih mesta na godišnjem nivo, a da ona ne postoji. Takođe navedeno je da je u MUP-u neophodno uraditi jasne opise radnih mesta i precizno odrediti kriterijume za napredovanje. Istaknuto je da ocenjivanje službenika nije objektivno i da nema utvrđenih procedura analiza procesa rada.Tokom diskusije je istaknuto da u Ministarstvu odbrane postoje interni konkursi i kriterijumi na osnovu kojih se vrši odabir, a koji se izvlače iz opisa radnog mesta, ali i da se ne praktikuje obaveštavanje o upražnjenim formacijskim mestima unutar Ministarstva odbrene i Vojske Srbije. Tokom radionice, naglašene su i specifičnosti poslova BIA gde postoje specifična radna mesta sa određenim stepenom tajnosti. Iz tog razloga, grupa nema jasno određenje prema internim konkursima i smatra da se o tome ne može govoriti uopšteno. Kao problem u oblasti ljudskih resursa koji se odnosi na Bezbednosno-informativnu agenciju je istaknut nedovoljan broj edukovanih kadrova koji su upoznati sa procedurama o radu BIA i kadrova sa specifičnim znanjima i veštinama. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •