•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Proces evropskih integracija i perspektiva srpsko-albanskih odnosa

  •  
  • Datum: 13. novembar 2014.
   Cilj skupa je diskusija o srpsko-albanskim odnosima u svetlu zajedničke EU agende, ali i skorašnjeg incidenta na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije koji je podstakao međuetničke tenzije. Fokus će biti na ulozi političkih i društvenih elita, kao i na tome kako Srbi i Albanci mogu unaprediti međusobne odnose.
   Projekat realizuju tri nezavisna istraživačka centra: Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Kosovski centar za bezbednosne studije i Institut za posredovanje i demokratiju
   Projekat realizuju tri nezavisna istraživačka centra: Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Kosovski centar za bezbednosne studije i Institut za posredovanje i demokratiju

   Sedmi Forum za bezbednosna istraživanja ‘Beograd-Priština-Tirana’ održaće se u Tirani 13. novembra 2014. pod nazivom ‘Proces evropskih integracija i perspektiva srpsko-albanskih odnosa’. Konferenciju će otvoriti Njegova ekselencija Jan Bratu, ambasador Norveške u Tirani.

   Ključna pitanja kojima će se baviti prvi panel su: Koji je uticaj Junkerove izjave da „nema novog proširenja u narednih 5 godina“? Da li postoji rizik da će političke elite zemalja Zapadnog Balkana napustiti svoju posvećenost ispunjavanju EU kriterijuma? Da li podrška javnosti za pristupanje EU opada? Koje su šanse da EU u regionu zameni neki drugi globalni akter? Kakav bi to imalo uticaj na Srbiju, Albaniju i njihove odnose? Govornici na prvom panelu će biti:

   • Paskal Milo, bivši ministar spoljnih poslova
   • Dušan Janjić, politički analitičar
   • Škelzen Malići, politički analitičar

   Drugi panel će biti fokusiran na uzroke i posledice incidenta na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije. Panel će nastojati da da odgovore na pitanja: može li se ovaj propust pretvoriti u priliku za prevazilaženje postojećih praznina u saradnji između Beograda, Prištine i Tirane, te kako institucije mogu bolje da odgovore na zahteve za unapređenjem bezbednosne saradnje. Učesnici u raspravi će biti: 

   • Pandeli Majko, član parlamenta (TBC)
   • Špend Kursani, stariji istraživač, Kosovski centar za bezbednosne studije
   • Sonja Stojanovic Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku
   • Arjan Dirmiši, direktor Centra za evropske i bezbednosne poslove (IDM)
   Konferencija je deo projekta Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana koji realizuju tri nezavisna istraživačka centra specijalizovana za bezbednosna pitanja - Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Kosovski centrar za bezbednosne studije (KCSS) i Institut za demokratiju i posredovanje (IDM). Cilj inicijative je da na osnovu istraživanja podstakne nezavisne istraživačke centre, akademsku zajednicu, političare i medije da diskutuju o mogućim načinima za unapređenje odnosa između Srbije, Kosova i Albanije.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •