•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Bolja saradnja u oblasti bezbednosti je ključna za unapređenje srpsko-albanskih odnosa

  •  
  • Datum: 13. novembar 2014.
   EU integracije i budućnost Srpsko-Albanskih odnosa su bili glavna tema Sedmog Foruma za bezbednosna istraživanja ’Beograd-Priština-Tirana’ koji je održan u Tirani 13. novembra 2014. godine.

   Uprkos skorašnjem incidentu na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije, kao i negativnom razvoju događaja koji je usledio, postoji prostor za unapređenje saradnje u oblasti bezbednosti, naročito ukoliko budemo učili iz prethodnih grešaka, zaključeno je tokom konferencije.

   Direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić istakla je da bi bezbednost trebala da bude polazna tačka za unapređenje saradnje između tri pomenute zajednice, budući da smo svi suočeni sa istim bezbednosnim izazovima, kao što su organizovani kriminal i desni ekstremizma.

   „Trebalo bi da pokušamo da najpre rešimo probleme u sopstvenoj kući, a ne da pokazujemo na komšijino dvorište, u čemu bi diplomate trebali da prednjače. Društvena elita u Srbiji mora da ponudi alternativu desnom ekstremizmu, posebno kada su u pitanju mladi. Nacionalistička retorika usmerava pažnju ka distinkciji između prijatelja i neprijatelja, a dalje od opipljivih problema poput životnog standarda. Bezbednost je polazna tačka za unapređenje saradnje između Srbije i Albanije. Posebno je značajna policijska saradnja kako bismo se izborili sa zajedničkim izazovima“, izjavila je direktorka BCBP.

   Špend Kursani iz Kosovskog centra za bezbednosne studije istakao je da normalizacija odnosa između Beograda i Prištine ne treba da bude rezervisana samo za visoku politiku, već da mora da se odvija na svim nivoima oba društva. Arjan Dirmiši, direktor Centra za Evropske i bezbednosne poslove (IDM), izjavio je da saradnja između bezbednosnih institucija Srbije, Kosova i Albanije postoji, ali da je nedovoljna i pretežno neformalna usled nacionalističke retorike.

   Događaj je privukao veliku pažnju javnosti u Tirani
   Događaj je privukao veliku pažnju javnosti u Tirani

   Tokom događaja razgovaralo se i o potencijalima Srbije, Albanije i Kosova za članstvo u Evropskoj Uniji. Dušan Janjić, politički analitičar, istakao je da je Berlinska konferencija obeležila novo poglavlje u Srpsko-Albanskim odnosima, sa akcentom na investicijama i saradnji. Prof. Paskal Milo, bivši ministar spoljnih poslova Albanije okrivio je nacionalizam za loše stanje Srpsko-Albanskih odnosa. Prema njegovom mišljenju, Srpsko-Albanski odnosi su zarobljeni između (srpske) Albanofobije i (albanskog) Albanocentrizma. Prema tome, Milo smatra da se države regiona moraju udaljiti od svoje nacionalističke prošlosti, a političke elite bi trebalo da odigraju ključnu ulogu u ovoj transformaciji. Sokol Dervišaj, zamenik ministra spoljnih poslova Albanije, insistirao je na tome da Evropska Unija nije potpuna bez zemalja Zapadnog Balkana i tvrdio je da male zemlje Balkana moraju da sarađuju kako bi bile privlačne Evropskoj Uniji.

   Tokom konferencije, strane diplomate i predstavnici albanskih vlasti su istakli važnost dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje kao jedinog puta za razvijanje punog potencijala zemalja Zapadnog Balkana. Oni su takođe istakli da je EU prvenstveno mirovni projekat, i da kao takav predstavlja dobar primer kako bivši protivnici mogu postati najbliži saveznici.

   Konferencija je deo projekta Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana koji realizuju tri nezavisna istraživačka centra specijalizovana za bezbednosna pitanja - Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Kosovski centrar za bezbednosne studije (KCSS) i Institut za demokratiju i posredovanje (IDM). Cilj inicijative je da na osnovu istraživanja podstakne nezavisne istraživačke centre, akademsku zajednicu, političare i medije da diskutuju o mogućim načinima za unapređenje odnosa između Srbije, Kosova i Albanije. 
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •