•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Najbolje iz BCBP u 2014. godini

  •  
  • Datum: 31. decembar 2014.
   Poboljšanje bezbednosnih politika, povećanje odgovornosti institucija i podsticanje dijaloga o ključnim izazovima reforme sektora bezbednosti u Srbiji i regionu obeležili su rad istraživačkog tima BCBP u 2014. godini.

   BCBP je u 2014. godini potvrdio da je vodeća organizacija u regionu u istraživanju i zagovaranju odgovornosti i borbe protiv korupcije u sektoru bezbednosti, kao i unapređenja bezbednosti po meri građana kroz partnerski pristup bezbednosti na lokalu.

   Nastavili smo da aktivno doprinosimo procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, kao i unapređenju srpsko-albanskih odnosa. Otvorili smo prostor za diskusiju o globalnim bezbednosnim izazovima, kao i ulozi Srbije i regiona u njihovom rešavanju. Možda i najveći uspeh je činjenica da smo u aktivnosti uključili i brojne lokalne organizacije civilnog društva.

   BCBP u brojkama

   U 2014. godini objavili smo oko 40 specijalizovanih publikacija, organizovali i učestvovali u više od 50 javnih događaja, treninga i obuka preko 500 puta se pojavili u domaćim, regionalnim i internacionalnim medijima, mentorisali oko dvadeset stranih i domaćih stažista i gostujućih istraživača/ica, poreknuli nova partnerstva sa drugim OCD iz Srbije i regiona.

   Na poslednjoj globalnoj listi najprestižnijih nezavisnih istraživačkih centara BCBP je u tri kategorije svrstan među najbolje u regionu i na svetu. Na listi najboljih iz Centralne i Istočne Evrope smo ušli u top 20, na listi najboljih na svetu koji se bave odbranom i nacionalnom bezbednošću smo u top 30, a među istraživačkim centrima koji se bave spoljnom politikom i međunarodnim odnosima smo u top 40 na svetu. Rezultati za 2014. godinu biće objavljeni 22. Januara 2015.

   Borba protiv korupcije kao podstrek reforme

   Tokom cele 2014. godine BCBP je kontinuirano skretao pažnju domaće i međunarodne javnosti na tokove i izazove sistemske borbe protiv korupcije u policiji, vojsci i službama bezbednosti. Diskusiju o rizicima od korupcije u policiju smo vodili širom Srbije, a izrađene su i studije slučajeva u šest gradova iz unutrašnjosti. To je bio svojevrstan uvod u sveobuhvatnu analizu integriteta sektora bezbednosti Srbije. Uspeli smo da pokrenemo dijalog o reformi bezbednosno-obaveštajnog sistema i uklažemo na problem partijskog kadriranja u službama. Potvrda kredibiliteta BCBP u oblasti procene integriteta je i činjenica da je Transparency International po drugi put, na otvorenom konkursu, odabrao naš istraživački tim da radi procenu integriteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao deo Globalnog indeksa koji će biti objavljen početkom 2015.

   Uključivanje u proces pregovora

   Preporuke BCBP za sprečavanje curenja informacija o policijskim istragama, jačanje unutrašnje kontrole u MUP, kao i da BIA prepusti liderstvo u krivičnim istragama policiji  našle su se u screening izveštajima, tj. u analitičkim pregledima usklađenosti pravnog okvira za EU tekovinama za poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost). Ove praktične politike, pored ostalih, BCBP je aktivno zagovarao kao član koalicije prEUgovor, koordinator Radne grupe za poglavlje 24 u Nacionalnom konventu o Evropskoj unijii i vodeća organizacija SEKO za oblast pravde i unutrašnjih poslova. Pokrenuli smo inicijativu za transparentnost procesa pregovora o pridruživanju EU i dosledno omogućavanje učešća građanskog društva. Više od 50 OCD je podržalo zahtev BCBP da MUP objavi Nacrt akcionog plana za poglavlje 24.

   Primena Briselskog sporazuma

   Na regionalnom planu najviše smo radili na unapređenju srpsko-albanskih odnosa kroz povećanje saradnje bezbednosnih zajednica. Ubrzo nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, razmenom istraživača sa partnerskom organizacijom sa Kosova, Kosovskim centrom za bezbednosnu politiku sproveli smo terensko istraživanje integracije srpskih policajaca na severu Kosova i Albanaca na jugu Srbije. Letnja škola bezbednosne politike uspostavila je dijalog u trouglu Beograd-Priština-Tirana koji još uvek traje i doprinosi prevazilaženje konflikta i boljim odnosima u regionu. Učesnica iz Albanije je prva pokrenula u svojoj zemlji sakupljanje pomoći za saniranje posledica poplava u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

   Nove teme istraživanja 

   BCBP je reagovao na majske poplave skupljanjem pomoći za ugrožene građane i slanjem poziva za uplaćivanje pomoćisvim međunarodnim partnerima. Odmah nakon nepogoda, BCBP je uradio istraživanje funkcionalnosti sistema zaštite i spasavanja. To će biti osnova zagovaranja promena u sprovođenju politika iz ove oblasti. Tokom 2014. je sprovedeno i prvo regionalno istraživanje civilnih kapaciteta za učešće u mirovnim misijama. I u ovoj oblasti smo donosiocima odluka predočili niz mera za unapređenje stanja. U saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština pokrenuli smo istraživanje bezbednosti na lokalu u kome smo građane zamolili da ocene bezbednost u svojim mestima. Rezultate ćemo analizirati i predstaviti u narednoj godini.

   Od lokalnog ka globalnom

   BCBP je četvrtu godinu za redom ko-organizovao Beogradski bezbednosni forum, glavni skup za razmatranje regionalnih tema u globalnom kontekstu i za dovođenje globalnih tema na Balkan. Ovaj skup je u Beograd doveo više stotina eksperata, političara i predstavnika akademskih i organizacija civilnog društva, i privukao enormnu pažnju medija. Poruka četvrtog Foruma, da Srbija može doprineti pronalaženju rešenja za tekuću evropsku krizu tako što će pospešiti dijalog EU i Rusije, postala je deo zvaničnog diskursa Vlade Srbije predsedava OEBS-om tokom 2015. BCBP je zajedno sa Ženama u međunarodnoj bezbednosti iz SAD okupio veliki broj vrhunskih istraživača, praktičara i kreatora javnih politika u Beogradu i Vašingtonu povodom izrade indikatora za primenu UN Rezolucije 1325 - Žene, mir i bezbednost u vojim operacijama zemljama članicama i partnerima NATO.

   Širenje znanja i deljenje iskustava

   Novinarke i novinari iz redakcija šest nacionalnih i sedam lokalnih i regionalnih medijskih kuća učestvovali su na  treninguza istraživanje korupcije u policiji, vojsci i službama bezbednosti. Rezultat treninga bilo je 11 objavljenih tekstova, radio i TV priloga. Pored toga, BCBP je tokom godine organizovao niz treninga na temu rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti u Srbiji. Tokom 2014. godine,BCBP je obučavao predstavnike lokalnih samouprava, policije, centara za socijalni rad i medija iz Niša, Kraljeva, Kruševca, Aranđelovca i Zrenjanina, na temu rodne ravnopravnosti i bezbednosti na lokalnom nivou, a 15 lokalnih organizacija civilnog društva prošlo je obuku o pisanju predloga projekata,njihovom sprovođenju i evaluaciji. Osim toga, oko 100 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova pohađalo je seminare na temu rodne ravnopravnostii uvođenja rodne perspektive u policijski rad.

   Pored brojnih obuka koje je organizovao za druge, BCBP tim je tokom godine radio i na unapređenju svojih znanja i veština. Istraživači su u 2014. godini prošli oko 15 treninga na različite teme: pisanje komentara, opravdanost javnih nabavki, pisanje projekata, lobiranje, TV nastup.

   Povezane teme:Najbolje iz BCBP
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •