•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Kako doći do zajedničke nove vizije za evropsku bezbednost?

  •  
  • Datum: 04. decembar 2014.
   Izvor fotografije: OEBS
   Izvor fotografije: OEBS

   Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović Gajić doprinela je raspravi o ciljevima i načinu rada Panela eminentnih ličnosti koji je pokrenut u okviru OEBS-a sa ciljem da se predlože inovativna rešenja za bezbednost u Evropi. 

   Rasprava je organizovana na marginama 21. Ministarskog saveta OEBS-a u Bazelu 4. decembra 2014. godine u organizaciji OEBS-ove Mreže nezavisnih istraživačkih centara i akademskih institucija, čiji je BCBP član.  

   Panel eminentnih ličnosti o evropskoj bezbednosti je pokrenut na inicijativu švajcarskog predsedavanja OEBS-u 2014, u tesnoj saradnji sa Srbijom i Nemačkom, sa ciljem da pripremi savete u vezi sa rekonsolidovanjem evropske bezbednosti kao zajedničkog projekta. Tokom diskusije održane u okviru minsitarskog saveta OEBS-a u Bazelu, učesnici su se složili da se Panel javlja u trenutku kada su dešavanja u i oko Ukrajine pokazala značaj i relevantnost OEBS-ove evropske bezbednosne arhitekture, naglasivši da svaka bezbednosna arhitektura treba da bude utemeljena na principima. Tokom diskusije je istaknuta potreba da Panel osmisli i kratkoročne i dugoročne preporuke, kao i da one treba da budu integrisane u političke procese. Takođe, naglašen je i značaj konsultovanja i otvaranja prema različitim akterima uključenim u evropsku bezbednost.  

   U svojim zapažanjima, Stojanović Gajić podsetila je da sastav Panela treba da odražava geografsku raznolikost OEBS-a i uključi neutralne aktere.

   Ovaj Panel će, između ostalog, pripremiti osnovu za inkluzivan i konstruktivan bezbednosni dijalog širom evro-atlantskog i evro-azijskog regiona, osmišljavati načine za ponovno uspostavljanje poverenja među državama članicama OEBS-a i obezbeđivanje veće efikasnosti u primeni Helsinških principa, uz šta će se još i analizirati percipirane pretnje na prostoru OEBS-a i potencijalna zajednička rešenja, te ispitivati mogućnosti za unapređenje zajedničke bezbednosti i analizirati posebnu ulogu OEBS-a u tom smislu. Panel će konsultovati države učesnice, institucije OEBS-a, Parlamentarnu skupštinu OEBS-a, multilateralne aktere koji se bave pitanjima evropske bezbednosti, civilno društvo, akademsku zajednicu i institucije i druge relevantne aktere. Njegov zadatak je da pripremi dva izveštaja: privremeni izveštaj, posvećen posebno poukama koje je OEBS stekao na osnovu svog angažovanja u Ukrajini, i konačni izveštaj o širim pitanjima bezbednosti u Evropi i na širem prostoru OEBS-a. Oba izveštaja će sadržati preporuke o akcijama koje treba da preduzmu kreatori politika. Više o mandatu panela možete naći ovde.

   Generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanijer je naglasio vrednost mogućeg doprinosa OEBS-ove Mreže nezavisnih istraživačkih centara i akademskih institucija istraživačkom radu Panela.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •