•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Bezbednost žena nije prioritet u Novom Pazaru

  •  
  • Datum: 18. februar 2015.
   U toku razgovora sa istraživačicama BCBP učesnice fokus grupa su imale prilike da govore o osećaju lične bezbednosti u Novom Pazaru kao i o ključnim bezbednosnim problemima sa kojima se žene suočavaju u tom gradu.

   Da li se žene osećaju bezbedno na javnim mestima i ko treba da brine o njihovoj bezbednosti bile su glavne teme dve fokus grupe koje je BCBP održao 14. februara 2015. godine u Novom Pazaru.

   Istraživanje je okupilo više od 20 učesnica i deo je šire studije o bezbednosti i sigurnosti žena na javnim mestima u Novom Pazaru.

   Cilj istraživanja je da se utvrde faktori koji doprinose osećaju nebezbednosti žena u lokalnoj zajednici i predlože načini i mere u svrhu poboljšanja bezbednosti žena i generalno bezbednosti u javnom prostoru u celoj zajednici.

   Ekonomska situacija glavni izvor nesigurnosti žena

   Najveći izvor nesigurnosti za žene iz Novog Pazara je ekonomska situacija kao i velika nezaposlenost. U javnom prostiru, žene se najčešće osećaju nebezbedno na ulici noću. S obzirom na to, „ženama nije mesto na ulici u kasnim večernjim časovima,“ navela je jedna od učesnica.

   Sa druge strane, žene koje se osećaju bezbedno u javnim prostorima Novog Pazara nikad ne idu same. U tom svetlu, jedna od učesnica je istakla da se „oseća bezbedno jer uvek idem sa bratom, u društvu ili taksijem“.

   Nasilje ne prijavljuju jer se plaše osude društva

   Važan deo fokus grupe su predstavljala pitanja o merama koje treba preduzeti kako bi se poboljšala bezbednost žena u javnom prostoru, zatim o ulozi policije kao i Saveta za bezbednost u Novom Pazaru.

   Učesnice fokus grupa su navele da nisu u potpunosti zadovoljne saradnjom sa policijom. Učestala je pojava da žene iskustva nasilja u gradovima ne prijavljuju policiji jer se plaše osude društva ili, ako ih prijave ženama se ne veruje.

   Međutim, glavnu ulogu u sprovođenju mera za poboljšanje bezbednosti žena na lokalu ne treba da ima samo policija nego i čitava lokalna zajednica. Sa tim u vezi, od velike je važnosti unaprediti rad Saveta za bezbednost kao i drugih aktera kao što su Centri za socijalni rad i obrazovne institucije.

   Fokus grupe su deo projekta BCBP „Procena bezbednosti žena u Novom Pazaru“ koji je podržala Ambasada Švajcarske u Beogradu.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •