•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Integrisanje rodne perspektive u rad policije

  •  
  • Datum: 25. mart 2015.
   Planiranje rodne komponente Programa bilateralne saradnje Švedskog nacionalnog policijskog odbora (SNPB) sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) za period 2016-2018 tema je radionice koja će se održati od 25. do 27. marta u Vrdniku.

   Cilj radionice je da okupi relevantne učesnike/ce iz MUP-a kao i međunarodne aktere koje imaju u fokusu unapređivanje rodne ravnopravnosti u policiji kako bi zajedničkim snagama mapirali relevantne tekuće inicijative (WPON, sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325, postupanje u slučajevima nasilja u porodici) i mogućnosti za dalje uvođenje rodne perspektive u  predstojeću  reformu policije.

   Na radionici će biti više reči o sledećim temama: 

   • Prijem, obuka, usavršavanje, napredovanje i zadržavanje žena u policiji (rodna perspektiva u upravljanju ljudskim resursima);
   • Policijski rad iz rodne perspektive (rodna analiza i kriminalističko-obaveštajni rad, prevencija i rad sa ženama kao žrtvama krivičnih dela, krivična dela sa posebno izraženom rodnom dimenzijom, policija u lokalnoj zajednici);
   • Integracija rodnih pitanja u Ministarstvo unutrašnjih poslova (mapiranje i uvezivanje postojećih inicijativa).

   Na radionici ce učestvovati Komesarka Ann-Mari Orler, šefica Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju u Švedskoj policiji. Ona će predstaviti učesnicima/ama najbolje primere švedske i međunarodne prakse u uvođenju rodne perspektive u policijski rad.

   BCBP ovu aktivnost  realizuje u okviru programa saradnje između Švedskog nacionalnog policijskog odbora (SNPB) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) 2013-2015, uz podršku Švedske međunarodne agencije za saradnju i razvoj (SIDA).

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •