•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Učešće građana je ključno za uspeh borbe protiv organizovanog kriminala

  •  
  • Datum: 16. mart 2015.
   Italijanska poslanica i članica parlamentarne komisije protiv mafije Laura Garavini, koja je i osnivačica organizacije „Mafia? Nein, danke!", i savetnik u komisiji Rikardo Gvido, predstavili su iskustva u borbi protiv organizovanog kriminala učesnicima panela na skupu koji je BCBP organizovao uz podršku misije OEBS-a u Srbiji.

   Laura Garavini i Sonja Stojanović Gajić
   Laura Garavini i Sonja Stojanović Gajić
   Diskusija o ulozi građanskog društva u borbi protiv organizovanog kriminala okupila je preko 30 učesnika na događaju u biblioteci BCBP
   Diskusija o ulozi građanskog društva u borbi protiv organizovanog kriminala okupila je preko 30 učesnika na događaju u biblioteci BCBP

   Za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala neophodan je koordiniran rad državnih organa ali i aktivno učešće građanskog društva, zaključak je panel diskusije „Građani u borbi protiv organizovanog kriminala“ koja je održana u biblioteci BCBP 16. marta 2015. godine. Skupu su pristustvovali predstavnici državnih institucija, međunarodnih organizacija, građanskog društva, akademske zajednice i medija.

   „Nije dovoljno raditi samo na dobrim zakonima i snažnoj policiji i tužilaštvu, već je neophodno i ohrabriti građane da se ne povinuju pravilima koja nameću kriminalne organizacije. Bez učešča građana nema efikasne borbe protiv organizovanog kriminala i zato je saradnja organizacija civilnog društva sa lokala sa policijom a onda i sa poslanicima ključ za uspešno suprotstavljanje ovom problemu“, navela je direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić.

   Predstavnici italijanske parlamentarne komisije protiv mafije Laura Garavini i Rikardo Gvido predstavili su aktivnosti komisije, ali i iskustva građanskih inicijativa koje su se usprotivile organizovanom kriminalu ne samo u Italiji, već i Nemačkoj. Objašnjavajući promenu u delovanju mafije i razloge zašto se uključila u aktivnu borbu protiv organizovanog kriminala, osnivačica inicijative „Mafija? Ne, hvala!“ je podvukla da nije želela da mafija iskoristi ukidanje granica ulaskom u EU i tako zloupotrebi nova prava građana.

   „Prvi korak je saradnja, a na ovom skupu su predstavnici državnih institucija i građanskog društva. Svi mi imamo za cilj da se uključimo u borbu protiv mafije, radi dobrobiti građana cele Evrope“, poručila je Garavini.

   Organizovanog kriminala nema bez korupcije

   Panelisti su se osvrnuli na niz kriminalnih radnji koje karakteriše organizovani kriminal, kao što su trgovina narkoticima, trgovina ljudima, iznude i reketiranje. Među ovim kriminalnim delatnostima sve više su prisutne tehnike pranja novca i korupcije u javnim nabavkama, bila je zajednička ocena govornika.

   „Mafijaške grupacije su osetile da mogu ući u institucije sistema preko javnih nabavki i to nije slučaj samo sa velikim gradovima već je su nabavke još privlačnija meta mafije u malim sredinama. Javne nabavke su danas drugi najčešći način novčane zarade mafije, odmah iza trgovine drogom“, istakla je poslanica Garavini, koja je izabrana glasovima italijanske dijaspore.

   Govornici su se osvrnuli na korupciju kao neizostavnu komponentu organizovanog kriminala. Garavini je poručila da korupcija uništava temelje demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava.

   „U koruptivnom lancu vrlo je važna sprega mafije i političara, koja urušava sistem zakonitosti čime se podstiču građani da ne poštuju propise. Uprkos tome, u Italiji se sve više javlja svest da su korupcija i organizovani kriminal dva aspekta istog fenomena. Ovo je važan posao i za Srbiju, kako bi se kreiralo i održalo odgovorno, svesno i otvoreno građansko društvo i prevazišle sve podele u cilju izgradnje zdravih temelja zasnovanih na demokratičnosti“, naglasila je Garavini.

   Ključ je u saradnji građana i institucija

   Problem korupcije i organizovanog kriminala, ne pogađa samo jednu zemlju, ili neki njen deo, već je sveprisutni fenomen, protiv koga se mora delovati, kako na lokalnom, tako i međunarodnom nivou, gde je saradnja između različitih aktera na različitim nivoima ključna, zaključak je učesnika panel diskusije.

   „Pored građanskih inicijativa, za borbu protiv organizovanog kriminala nužne su snažne državne institucije. Italijanska parlamentarna komisija za borbu protiv mafije je jedna od takvih institucija. Komisija se sastoji od 50 članova, koji predstavljaju sve parlamentarne partije u Italiji, ali u svom sastavu ima i predstavnike svih rodova policije, zatim pravosuđa kao i stručnih konsultanata. Važno je istaći da Komisija ne vrši istražne radnje, ali da je u stalnom kontaktu sa policijom i lokalnim samoupravama i više je usmerena na dopunu zakona. Represivni model neće rešiti problem, već je od ključnog značaja uključenje građana koji se prvi susreću sa ovakvim oblicima nezakonitih aktivnosti“, poručio je Gvido.

   Stručni konsultant komisije je opisao i opšti institucionalni mehanizam Italije u borbi protiv mafije. Njega čine Krivični zakonikkoji predviđa oštrije kazne za slučajeve organizovanog kriminala, Nacionalna kancelarija za borbu protiv mafije koja je sudski organ za koordinaciju sprovođenja zakona protiv mafije, Istražno odeljenje protiv mafije specijalizovana istražna agencija obavlja preventivne istrage u vezi sa organizovanim kriminalom i Parlamentarna komisija za borbu protiv mafije.

   Komisija postoji od 1964. godine, ali se konstituiše pri svakom novom sazivu Parlamenta, s obzirom na ustavne odredbe ali i na želju da se borba sa mafijom prikaže kao proces u kome neće uvek biti potrebe za ovakvim telom. Poslanica Garavini je ujedno i članica potkomiteta za aktivnosti mafije van Italije, u svetu, koji u svom sastavu pored poslanika ima četvoro sudija i pet predstavnika policije.

   Među prisutnima u publici bio je i NJ.E. Đuzepe Manco, ambasador Italije u Srbiji, koji su uključio u diskusiju i poslao poruku da „veoma važno da postoji neposredna, lična saradnja predstavnika građana sa samim građanima, i da oni zajedno sa institucionalnim akterima, treba da rade na pronalaženju rešenja u borbu protiv mafije i organizovanog kriminala“. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •