•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Radni sastanak povodom izrade trećeg nacrta Akcionog plana za Poglavlje 24

  •  
  • Datum: 03. april 2015.
   BCBP kao koordinator radne grupe za poglavlje 24 u okviru NKEU i vodeća organizacija u okviru SEKO mehanizma za oblast pravde i unutrašnjih poslova poziva sve članove radnih grupa NKEU i SEKO mehanizma za navedene oblasti da prisustvuju sastanku koji će se održati 3. aprila sa početkom u 10:00 u Palati Srbija.

    

   U cilju finalizacije teksta trećeg nacrta Akcionog plana za poglavlje 24, organizuje se radni sastanak na kome će članice NKEU i SEKO Radne grupe za poglavlje 24 imati prilike da se, u direktnom razgovoru sa predstavnicima Pregovaračkog tima, upoznaju sa sadržinom nove verzije ovog dokumenta i iznesu svoje komentare i preporuke na njegov tekst.

   Cilj ovog radnog sastanka jeste da se, u direktnoj komunikaciji između organizacija građanskog društva i predstavnika institucija koje učestvuju u vođenju pregovora u okviru poglavlja 24, usaglase stavovi i razreše eventualne nedoumice u vezi sa merama predviđenim Akcionim planom i očekivanim rezultatima. Nakon sastanka, a u skladu sa proisteklim dogovorima i zaključcima, NKEU Radna grupa za poglavlje 24 i SEKO dostaviće pisane komentare na tekst prednacrta treće verzije AP za ovo poglavlje do 10. aprila 2015. godine.

   Učešće je neophodno  potvrditi mejlom na adresu office@bezbednost.org ili putem telefona na 011 3287 226, najkasnije do 2. aprila u 17h. Zbog protokola u Palati Srbija neophodno je da dostavite puno ime i prezime, kao i broj lične karte učesnika sednice ispred vaših organizacija.

   Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao nadležno za izradu Akcionog plana za poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost), trenutno je u procesu izrade trećeg nacrta Akcionog plana za ovo poglavlje. Nakon što je drugi Nacrt akcionog plana objavljen na sajtu MUP-a 26. januara, organizacije građanskog društva okupljene oko Radne grupe za poglavlje 24 dostavile su svoje pisane komentare na tekst ovog dokumenta. U međuvremenu, Evropska komisija je takođe uputila komentare na tekst drugog nacrta AP. Nakon razmatranja podnetih komentara, MUP je 30. marta 2015. objavio prednacrt treće verzije Akcionog plana za poglavlje 24. Ovaj dokument predstavlja verziju teksta usklađenu sa komentarima EK i predlozima podnetim od strane organizacija građanskog društva. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •