•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Akcioni plan za poglavlje 24 unapređen saradnjom OCD i institucija

  •  
  • Datum: 03. april 2015.
   Građanima će dva puta godišnje biti predstavljeni izveštaji o napretku Srbije u oblastima pravde, slobode i bezbednosti i ovi dokumenti će biti dostupni na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, a tim povodom biće organizovane i konsultacije sa zainteresovanim organizacijama civilnog društva.

   Sednici je prisustvovalo tridesetak predstavnika države i građanskog društva. Foto: Tanjug
   Sednici je prisustvovalo tridesetak predstavnika države i građanskog društva. Foto: Tanjug

   Treća verzija Akcionog plana za poglavlje 24 je znatno unapređena i trebalo bi da omogući efektnije sprovođenjene reformi. Da bi ove reforme proizvele ključne promene u životima građanki i građana Srbije, neophodno je da se unaprede predviđene aktivnosti i resursi kako bi se omogućila bolja zaštita prava žrtava u krivičnom postupku i zaštita podataka o ličnosti. Ovo su glavni zaključci drugog radnog sastanka članova vladine Pregovaračke grupe za poglavlje 24 i organizacija okupljenih u Radnoj grupi za poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, SEKO mehanizmu za oblast pravde i unutrašnjih poslova i koaliciji prEUgovor, koji je održan 3. aprila 2015. godine u Palati Srbija.

   Radni sastanak je organizovan pоvоdоm izrаdе trеćеg nаcrtа Аkciоnоg plаnа zа pоglаvlје 24, koji je u velikoj meri usklađen sa predlozima OCD i komentarima Evropske komisije podnetim na prethodni nacrt. Direktorka BCBP i koordinatorka Radne grupe NKEU za poglavlje 24 Sonja Stojanović Gajić istakla je da kroz direktan dijalog OCD i institucije uče jedni od drugih, unapređuju rešenja za planirane reforme u vezi sa poglavljem 24 i spremaju se za “maraton pregovora”.

   „Akcioni plan je na visokom nivou, bolji je od plana za poglavlje 23 jer je detaljniji i kada je reč o metodologiji. Veoma je važno da rokovi i troškovi budu realno postavljeni kako bi akcioni plan zaživeo u praksi i promenio nešto u životima ljudi. Unapređenje je što će dva puta godišnje javnost biti obaveštena o ispunjenosti plana. To je bio i glavni zahtev OCD, što je dokaz da pisanje komentara daje rezultate. Ono što bismo voleli da vidimo jeste da se još jasnije definišu aktivnosti koje se tiču zaštite prava građana naše države, ali i drugih žrtava krivičnih dela - azilanata, žrtava trgovine ljudima. To još nije na dovoljno dobar način urađeno ni u akcionom planu za poglavlje 24, ni za 23“, rekla je ona.

   Direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić je istakla značaj doslednog uključivanja građansko društvo u proces pregovora. Foto: Tanjug
   Direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić je istakla značaj doslednog uključivanja građansko društvo u proces pregovora. Foto: Tanjug

   Članovi pregovaračke grupe i predstavnici građanskog društva ocenili su da je unapređena međusobna saradnja u čijem uspostavljanju se u početku nailazilo na teškoće. Direktorka BCBP je istakla da je bitno da se unutar Pregovaračkog tima usvoje smernice koje će omogućiti da sva ministarstva i radne grupe za pregovaračka poglavlja dosledno uključuju građansko društvo u svoj rad u procesu pregovora. Smernicama bi trebalo da budu definisana pitanja dostupnosti dokumenata proizvedenih u procesu pregovora i ključne tačke za konsultacije sa zainteresovanim organizacijama.

   Državni sekretar u MUP-u i predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24 Aleksandar Nikolić rekao je da zainteresovane organizacije mogu do 10. aprila u pisanoj formi da dostave komentare na treći nacrt Akcionog plana.

   „Veoma je značajan kontinuran zajednički rad državne uprave i građanskog društva na izradi Akcionog plana. Srbija je spremna da dostavi Evropskoj komisiji novu verziju dokumenta koji je merilo za otvaranje poglavlja 24, pošto razmotri i sugestije nevladinog sektora. Voleli bismo da to bude konačna verzija“, rekao je Nikolić i dodao da je Crna Gora imala pet verzija akcionog plana za ovo poglavlje.

   Koordinator izrade akcionog plana za poglavlje 24 Dražen Maravić iz MUP-a je detaljnije upoznao učesnike radnog sastanka sa novinama u trećem nacrtu Akcionog plana u odnosu na prethodni. Kao najveće izmene naveo je preciznije utvrđivanje budžeta, rokova i redosleda aktivnosti, a istakao je i da je na osnovu komentara OCD posvećeno više pažnje indikatorima.

   „Evropska komisija je tražila detaljniji prikaz aktivnosti u vezi sa reformom policije, da se osigura održivost rada koordinatora podgrupa i "primat" akcionog plana nad drugim sličnim dokumentima. Precizirano je da će se izveštaji o sprovođenju usvajati na početku godine i u septembru i da će biti dostavljeni Vladi Srbije, Briselu i organizacijama civilnog društva, a izveštavanje mora biti dostupno i građanima. Planiramo da nastavimo saradnju sa nevladinim sektorom i pošto se akcioni plan usvoji i počne njegova primena. Najviše prostora za doprinos civilnog društva vidim u merenju uticaja aktivnosti. Takođe, pozivam nevladine organizacije da daju predlog kako da se unese rodno osetljiv aspekt u izveštavanje o planiranim aktivnostima”, rekao je on.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •