•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Peti Beogradski bezbednosni forum - Poziv autorima

  •  
  • Datum: 20. maj 2015.
   Organizatori petog Beogradskog bezbednosnog foruma pozivaju naučnike i istraživače da podnesu predloge radova za akademski događaj Beogradskog bezbednosnog foruma (BSF) koji će se održati u periodu od 30. septembra do 2. oktobra 2015. godine. Glavna tema ovogodišnjeg BSF-a je „Da li Evropa može da se redefiniše?", dok je tema akademskog događaja ,,Da li je Evropskoj uniji potrebna spoljna politika?"

   Pre 25 godina, kada je srušen Berlinski zid, mnogi su se nadali da je Evropa izašla iz ere ratova i da ulazi u postmoderno doba liberalnog mira. Proširenje Evropske unije je viđeno kao sredstvo koje će raširiti ovu utopijsku viziju na Istok i tako popuniti prazninu koje je nastala raspadom SSSR-a. Međutim, EU se danas suočava sa krizama na nekoliko ‘frontova’ i njena susedska politika i politika proširenja nalazi se pred izazovima - u Ukrajini, na Zapadnom Balkanu, ali takođe i na Bliskom Istoku. U ovom radikalno promenjenom kontekstu obeleženom povratkom geopolitike na Stari kontinent, ovogodišnji akademski događaji BSF-a ima za cilj pokretanje sledećih pitanja:

   • Da li EU treba da preispita svoju spoljnu politiku?
   • Da li prioritet EU treba da budu geopolitički interesi umesto promocije vrednosti?
   • Koja je uloga EU Politike susedstva u eri nakon proširenja?
   • U kom pravcu se razvijaju Zajednička bezbednosna i odbrambena politika i ideja vojske EU?
   • Da li EU treba da teži ka smanjenju energetske zavisnosti od Rusije ili treba da iskoristi odnos međuzavisnosti za pronalaženje novih rešenja?

   Organizatori su posebno zainteresovani za predloge radova iz oblasti kritičke geopolitike, međunarodne bezbednosti, spoljnopolitičke analize i evropskih studija - kao i predloge koji kombinuju ove discipline - sa posebnim fokusom na politike EU na Zapadnom Balkanu, u post-sovjetskom prostoru i na Bliskom Istoku. 

   Rok za podnošenje predloga radova je 20. maj 2015. godine. Sve prijave moraju sadržati CV kandidata (najviše dve strane), kao i predlog rada (najviše 400 reči). Prijave se šalju elektronskim putem na e-mail adresu  jrs@fpn.bg.ac.rs sa naslovom „Call for paper proposals for BSF 2015”. Svi autori prihvaćenih predloga radova biće kontaktirani do 20. juna 2015. godine.

   Organizatori će snositi troškove puta i smeštaja odabranih učesnika ukoliko za to postoji potreba, što treba da bude eksplicitno naznačeno u prijavi. Svi izabrani radovi će biti izloženi tokom akademskog skupa u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma (30. septembra), a nakon konferencije radovi će biti recenzirani za objavljivanje u časopisu Journal of Regional Security.

   Više informacija možete naći u prilogu ili na ovom linku.

   Beogradski bezbednosni forum zajednički organizuju Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski fond za političku izuzetnost i Evropski pokret u Srbiji. Ovo je najveća međunarodna bezbednosna konferencija u Jugoistočnoj Evropi koja svake godine okuplja nekoliko stotina političkih odlučilaca i kreatora politike, lidera civilnog društva, stručnjaka, naučnika i novinara.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •