•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Civilna zaštita i regionalno upravljanje krizama

  •  
  • Datum: 29. april 2015.
   Cilj konferencije je da okupi nezavisne eksperte i istraživače iz Srbije, Kosova i Albanije, brojne političare, naučnike, profesionalce iz oblasti bezbednosti i predstavnike građanskog društva, koji bi diskutovali o problemima implementacije sporazuma o integraciji jedinica civilne zaštite, kao i o mogućnostima za regionalnu saradnju u oblasti upravljanja krizama.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) iz Prištine i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Tirane organizuju zajedničku regionalnu konferenciju „Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana: Civilna zaštita i regionalno upravljanje krizama“ 29. aprila sa početkom u 10h u hotelu Srijius u Prištini.

   Konferencija je organizovana u dva panela.

   Na prvom panelu biće predstavljena publikacija „Budućnost civilne zaštite na severu Kosova,“ nastala na osnovu istraživanja koje su Maja Bjeloš i Isidora Stakić, istraživačice BCBP-a, sprovele u periodu februar-mart 2015. Ovaj panel fokusiraće se na sukobljene percepcije oko toga šta civilna zaštita znači u Beogradu, Prištini i na severu Kosova, kao i na potencijalne probleme do koji može doći u primeni postignutog sporazuma o integraciji ovih jedinica u kosovske strukture.

   Drugi panel predstaviće nalaze tri istraživanja o upravljanju krizama i potencijalima za saradnju u ovoj oblasti između Beograda, Prištine i Tirane. Fokus ovog panela biće na postignućima, nedostacima i izazovima u oblasti upravljanja rizicima i saradnji u regionu.

   Sve prezentacije biće održane na albanskom i srpskom jeziku, dok će simultani prevod na engleski biti obezbeđen.

   Uključivanje javnosti u diskusiju će značajno doprineti kvalitetu dijaloga, zato pozivamo sve zainteresovane da potvrde učešće najkasnije do ponedeljka, 27. aprila 2015.mejlom na adresu: tringa.naka@qkss.org ili telefonom na broj + 381 (0) 38 221 420.

   Konferencija je deo projekta Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana koji realizuju tri nezavisna istraživačka centra specijalizovana za bezbednosna pitanja - Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Kosovski centrar za bezbednosne studije (KCSS) i Institut za demokratiju i posredovanje (IDM), uz podršku Vlade Kraljevine Norveške. Cilj inicijative je da na osnovu istraživanja podstakne nezavisne istraživačke centre, akademsku zajednicu, političare i medije da diskutuju o mogućim načinima za unapređenje odnosa između Srbije, Kosova i Albanije.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •