•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poruka o važnosti nastavka reforme sektora bezbednosti preneta premijeru Srbije

  •  
  • Datum: 14. maj 2015.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) učestvovao je na sastanku predstavnika organizacija civilnog društva sa premijerom Aleksandrom Vučićem, koji je održan u Vladi Republike Srbije 14. maja 2015. godine. Glavna tema susreta bile su evropske integracije i učešće predstavnika civilnog društva u tom procesu.

   Saradnja predstavnika vlasti sa udruženjima građana i istraživačkim centrima jeste važna na putu Srbije ka EU, a BCBP je na više načina već uključen u proces pregovora o pristupanju, jer učestvujuje u radnim grupama za pojedina poglavlja, istakao je tokom sastanka izvršni direktor BCBP Predrag Petrović.

   „Vrata BCBP su uvek bila otvorena, ne samo za vlast nego i za opoziciju. Već smo sarađivali sa ljudima koji su u parlamentu, ministarstvima i drugim državnim institucijama koje su za naš rad važne. Njima smo ukazivali na određene teme i probleme i kako ih rešiti. Sastankom sa premijerom saradnja je podignita na viši nivo, ali ostaje da se vidi da li, osim načelne, postoji istinska volja da se neke stvari u društvu promene", istakao je izvršni direktor BCBP.

   Osim razgovora o putu Srbije ka EU, na sastanku je bilo reči i o drugim jako važnim temama koje se donekle poklapaju i sa pregovorima Srbije i EU, među kojima je reforma sektora bezbednosti.

   "Smatramo da je to jako važan proces koji ne treba da bude skrajnut nauštrb nekih drugih tema jer reformisan sektor bezbednosti predstavlja osnov za konsolidaciju drugih reformi. Nadamo se da će sledeći sastanak sa premijerom biti znatno fokusiraniji i strukturisaniji i da će do tada moći da se dogovore konkretnije teme", rekao je Petrović.

   Premijer Vučić je istakao da je Vlada Srbije spremna na otvorene razgovore, predloge i kritike predstavnika civilnog društva, i naglasio da Vlada želi da pomogne nevladinom sektoru da unapredi saradnju sa predstavnicima državnih institucija. Vučić je naglasio da je dijalog preduslov demokratski uređenog društva i da je neophodno nastaviti saradnju članova Vlade Srbije i nevladinog sektora. Premijer je pozvao prisutne predstavnike OCD na nove konsultacije, krajem juna.

   I ostali predstavnici nevladinih organizacija su istakli značaj procesa pregovora za reformisanje i modernizaciju Srbije, izgradnju institucija i uređenog društva, kao i uspostavljanje pune vladavine prava. Učesnici su se saglasili da je neophodno što ranije otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije sa EU.

   Sastanku su, pored Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, prisustvovali i Beogradska otvorena škola, Beogradski fond za političku izuzetnost, Centra za evroatlanske studije, Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost i Evropski pokret u Srbiji.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •