•  
    • Policija u vreme vanrednog stanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Policija u vreme vanrednog stanja

     • U izveštaju je procenjeno koliko je u vanrednim okolnostima policija postupala u skladu sa demokratskim standardima policijskog rada. Predstavljena je analiza konteksta vanrednog stanja u Srbiji, a zatim analizirani zadaci i rezultati policije, te slučajevi u kojima postoje indicije o ...

    • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Jelena Pejić Nikić, Katarina Đokić, Marija Ignjatijević, Saša Đorđević
     • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije

     • Srbija je tokom 52 dana vanrednog stanja pala na testu demokratije zbog niza propusta i nepravilnosti u postupanju i kontroli sektora bezbednosti, zaključak je analize Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

    • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Maja Bjeloš, Marko Drajić
     • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike

     • Maske su pale i interesi srpske spoljne politike su ogoljeni tokom pandemije COVID-19. Ti interesi ne počivaju na vrednostima opšteg dobra, već na mehanizmu za očuvanje postojećeg unutrašnjeg poretka. To je jedan od zaključaka u spoljnopolitičkoj analizi Beogradskog centra za bezbednosnu ...

    • Kriminal na Zapadnom Balkanu u doba korone: prva zapažanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Kriminal na Zapadnom Balkanu u doba korone: prva zapažanja

     • Da li su organizovane kriminalne grupe aktivne i u doba korone, koje tendencije u vezi sa kriminalnim aktivnostima na Zapadnom Balkanu se mogu primetiti u prvih šest nedelja pandemije i koji su mogući scenariji za budućnost, analizirao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić, Marija Ignjatijević
     • Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?

     • Istraživačice BCBP Katarina Đokić i Marija Ignjatijević analizirale su razloge zbog kojih zaposleni napuštaju sistem odbrane i pripremile preporuke.

    Policija u vreme vanrednog stanjaSektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratijeMaske su pale. Srbija u pandemiji geopolitikeKriminal na Zapadnom Balkanu u doba korone: prva zapažanjaZašto ljudi napuštaju sistem odbrane?
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2012
     • Šta se to dešava sa specijalnim policijskim jedinicama u Srbiji?

     • Ideja o stvaranju specijalizovane „čete" u Žandarmeriji izaziva dileme o postojanju transparentnog rada Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), komunikacije između organizacionih jedinica unutar MUP, i svrsihodnosti nove organizacione strukture Žandarmerije.

    • Medijska rasprava o stvaranju Odreda za specijalne namene u Žandarmeriji započeta je nedelju dana nakon hapšenja dvojice pripadnika ove specijalne jedinice MUP zbog moguće ilegalne trgovine heroinom. Sve rečene činjenice, kao i kašnjenje prilikom formiranja komisije za istragu o prisluškivanju pripadnika Žandarmerije u aprilu prošle godine, traže stvarnu analizu rada i svrsishodnosti specijalnih policijskih jedinica u Srbiji.

     Kako je realizovana reorganizacija Žandarmerije?

     Izgleda da je do pre deset dana ceo proces o stvaranju novog odreda i sistematizaciji radnih mesta u Žandarmeriji učinjen u tajnosti bez znanja Direkcije policije, MUP i javnosti. Predstavnici MUP su o tome tek saznali krajem prošle godine na sednici Vlade. Time je ideja o izvršnoj kontroli policije u potpunosti obesmišljenja.

     Ovakvim činom Žandarmerija je odstupila od novih izmena Zakona o policiji iz decembra 2011. godine po kojima su specijalne policijske jedinice postale organizacione jedinice u Direkciji policije. Nejasna je praksa menjanja organizacione strukture Žandarmerije bez konsultacija i saglasnosti sa organom koji bi trebalo da kontroliše rad pripadnika Žandarmerije - Direkcija policije. Možda je ovakav scenario rezultat nedostatka uređenosti pravnog okvira delovanja specijalnih policijskih jedinica jer je izmenom Zakona o policiji rečeno da će organizacija i funkcionisanje specijalnih jedinica policije i status njenih pripadnika bliže urediti aktom ministra. Međutim, logično je da tako važna organizaciona jedinica kao što je Žandarmerija, koja je nadležna za suzbijanje terorizma, obezbeđivanje javnog reda i mira i pružanje pomoći u vanrednih situacijama, organizuje sastanak sa Direkcijom policije i Kabinetom ministra MUP, te raspravi o svojim idejama. Najzad, nedostatak unutrašnje komunikacije između organizacionih jedinica MUP otkriva probleme efikasnosti i efektivnosti u radu.

     Da li su poštovani principi unutrašnjeg uređenja i sistematizacije radnih mesta?

     Ovakvim pristupom u radu Žandarmerija je odbacila principe unutrašnjeg uređenja i sistematizacije radnih mesta u organima državne uprave Srbije koji su uređeni uredbom Vlade („Sl. glasnik RS“, br. 81/2007 - prečišćen tekst i 69/2008).

     Prvo, svaka reorganizacija bi trebalo da bude prilagođena celini poslova organa (čl. 3, st. 2). Tako je reorganizacija Žandarmerije trebalo da odgovara zadacima koje propiše MUP i Direkcija policija. Neznanjem predstavnika MUP o tome šta se dešava u Žandarmeriji prekršeno je prvo načelo. Takođe, unutrašnje uređenje organa i sistematizacija radnih mesta u njemu određuju se pravilnikom koga donosi ministar (čl. 4, st. 1). Ovde se javlja još jedna dilema. Da li je ministar unutrašnjih poslova znao za reorganizaciju unutar Žandarmerije jer je on morao da potpiše dokument o sistematizaciji radnih mesta?

     Drugo, dužnost je svakog organa javne uprave da obezbedi javnost u radu (čl. 3, st. 6). Proces stvaranja Odreda za specijalne namene protekao je bez konsultacija sa MUP i javnosti, tako da je prekršeno i ovo načelo.

     Nejasno je zbog čega ministar unutrašnjih poslova odbija da komentariše ideju o stvaranju Odreda za specijalne namene. To je bilo vidljivo u emisiji „Između dve vatre“. Štaviše, u emisiji je rečeno da formiranje novog Odreda za specijalne namene podrazumeva reorganizaciju Žandarmerije bez zapošljavanja novih osoba, a u medijima je „procurela“ informacija da nova sistematizacija rada podrazumeva povećanje brojnog stanja jedinice za 615 novih zaposlenih. I dalje nije jasno da li će novi ljudi raditi u Žandarmeriji.

     Celokupan proces reorganizacije Žandarmerije je u suprotnosti sa strateškim prioriterom MUP do 2016. godine - stvaranje razvijenog sistema upravljanja ljudskim resursima. U skladu sa tim, MUP bi trebalo da preispita odluku o tome da u Srbiji postoje tri specijalne policijske jedinice. Pored Žandarmerije, to su Specijalna antiteroristička jedinica (SAJ) i Protivteroristička jedinica (PTJ).

     Da li se stvara nova Jedinica za specijalne operacije (JSO)?

     Reorganizacija Žandarmerije je u medijima prikazana kao priča o stvaranju nove Jedinice za specijalne operacije zbog tri razloga. Džipovi su ofarbani u crno. Spremljene su nove uniforme za pripadnike novog odreda, koje nisu plave, već šarene maskirne sa crvenim beretkama. Za rad u novi odred prijavili su se pripadnici nekadašnje JSO.

     Džipovi u JSO nisu bili isključivo crne boje, a trenutno i SAJ poseduje vozila iste boje. Žandarmerija u poslednjih godinu dana nosi beretke kao JSO, po francuskom modelu nakrivljene na levu (umesto na desnu) stranu. O tome kako će izgledati pripadnici specijalnih policijskih jedinica odlučuju komandiri jedinica. U slučaju Žandarmerije to je njen komandir. Na kraju, u PTJ već rade pripadnici JSO sa komandim kadrom SAJ.

     Rečene činjenice nisu dovoljne za zaključak da je novi Odred za specijalne namene ustvari JSO. Činjenica da je proces stvaranja odreda realizovan bez MUP i Direkcije policije najviše proizvodi nedoumice o ideji za stvaranje JSO, ali bez jasnog znanja o tome šta bi trebalo da radi Odred za specijalne namene nemoguće je izneti konačan zaključak. Konačno, MUP bi trebalo da izradi analizu svrsishodnosti rada, i troškova i koristi svih specijalnih policijskih jedinica. Cilj je da se praktikuju dva principa koje je uredila Vlada Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova bi trebalo da obezbedi delotvoran i skladan rad organa i delotvoran nadzor nad radom unutar organa, kao i da omogući grupisanje istovrsnih ili srodnih i međusobno povezanih poslova u odgovarajuće unutrašnje jedinice u organu. Ceo taj postupak bi trebalo da bude javan.

    • Tagovi: policija, žandarmerija, specijalne, policijske jedinice, mup, kontrola, nadzor, transparentnost
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •