•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Nasilni ekstremizam na Zapadnom Balkanu

  •  
  • Datum: 28. septembar 2015.
   Cilj konferencije je podsticanje diskusije o nasilnom ekstremizmu na Zapadnom Balkanu – njegovim uzrocima i različitim oblicima – kao i o izazovima u suprotstavljanju ovoj pojavi.

   Konzorcijum Partnerstva za mir vojnih kademija i instituta za bezbednosne studije u saradnji sa Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP) organizuje konferenciju „Nasilni ekstremizam na Zapadnom Balkanu", koja će biti održana 28-29. septembra 2015. godine, u hotelu Zira, Ruzveltova 35, Beograd.

   Konferencija će nastojati da odgovori na sledeća pitanja:

   • Koliki je potencijal za nasilni ekstremizam na Zapadnom Balkanu?
   • Kako se može sprečiti radikalizacija regiona?
   • Da li Islamska država predstavlja pretnju Zapadnom Balkanu?
   • Treba li borce povratnike sa stranih ratišta reintegrisati ili primenjivati krivične sankcije?
   • Koja je uloga medija u borbi protiv nasilnog ekstremizma?
   • Da li je projekat "Velika Albanija" mit ili stvarnost?
   • Kakve su veze između desnog ekstremizma i desnih krila političkih stranaka?
   • Kako bi region mogao da sarađuje u prevenciji radikalizacije?
   • Koja je uloga međunarodne zajednice u borbi protiv nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu?

   Na konferenciji će govoriti predstavnici istraživačkih centara, medija i akademskih institucija iz regiona Zapadnog Balkana i iz EU. Skup je zatvoren za javnost, a diskusija će biti organizovana u okviru „Četam haus” pravila.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •