•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Mlade žene u Vranju drugačije vide sopstvenu bezbednost od mladih muškaraca

  •  
  • Datum: 11. novembar 2015.
   Mapiranje izvora nesigurnosti za mlade žene i muškarce u Vranju, kao i analiziranje lokacija u Vranju za koje se smatra da su nebezbedne, bile su glavne aktivnosti koje su istraživačice BCBP sprovele tokom novembra 2015.

   Detaljna analizira različitih bezbednosnih pretnji radi kreiranja metodologije koja će pomoći lokalnim akterima zaduženim za bezbednosnu i omladinsku politiku da što bolje sagledaju bezbednosne probleme sa kojima se mladi suočavaju u lokalnoj zajednici glavni je cilj aktivnosti koje je istraživački tim Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) sproveo 9. i 10. novembra u Vranju.

   S obzirom na to, sprovedene su dve fokus grupe u okviru kojih se diskutovalo o faktorima nebezbednosti za mlade i o načinima njihovog rešavanja. Fokus grupe su organizovane odvojeno sa mladim muškarcima i ženama, kako bi se bezbednosni problemi sagledali iz rodnog ugla.

   Različiti bezbednosni problem mladih žena i muškaraca

   Na osnovu rezultata dobijenih kroz fokus grupe, jasno je da mlade žene drugačije vide bezbednosne pretnje u odnosu na mlade muškarce u Vranju. Tako su, na primer, muškarci izjavili da se osećaju generalno bezbedno u Vranju, dok su žene navele da postoji veliki broj situacija i faktora koji utiču na to da se one osećaju u velikoj meri nebezbedno.

   Najveću bezbednosnu pretnju po muškarce predstavlja privatno obezbeđenje po kafićima. Jedan od učesnika fokus grupe naveo je "da se stalno u Vranju dešava da obezbeđenje bije mlade bez razloga, ali isto tako i da se mladi biju, a da obezbeđenje ne reaguje".

   S druge strane, mlade žene su izjavile da "imaju problem da kada muškarci malo popiju oni postaju nasilni, dobacuju, vuku za jakne i ruke gde god da se nalaze".  Podaci dobijeni putem fokus grupne diskusije su takođe pokazali da se one ne osećaju bezbedno kada se same šetaju noću, prvenstveno zbog neosvetljenih ulica.

   Kada su u pitanju marginalizovane grupe mladih, kao što su Romi, postoje različita mišljenja kod učesnika fokus grupa. Naime, iako se smatra da mladi Romi i Romkinje integrisaniji u lokalnu zajednicu u odnosu na raniji period, još uvek postoji diskriminacija koja može da predstavlja pretnju po bezbednost ove manjinske grupe. 

   Poboljšati osvetljenje i obezbeđenost javnih prostora u Vranju

   Mladi muškarci smatraju da ne postoje određene lokacije u gradu koje doprinose njihovom ličnom osećaju nebezbednosti. Nasuprot njima, mlade žene su navele pet lokacija u Vranju za koje veruju da su posebno nebezbedne. Kako bi se ispitali bezbednosni aspekti javnih prostora u Vranju, sprovedena je  tzv. "bezbednosna šetnja", na osnovu koje se analizira izolovanost date lokacije, osvetljenje, kao i lični osećaj sigurnosti. Na osnovu svojih utisaka i zapažanja, učesnice bezbednosnih šetnji su navele kao glavne preporuke za poboljšanje bezbednosti u Vranju: bolje osvetljenje, obezbeđenost javnih površina kao i češće patroliranje policijskih službenika.

   Istraživanje je deo projekta "Izrada priručnika za sveobuhvatni odgovor na bezbednosne potrebe žena i muškaraca u lokalnoj zajednici" koji BCBP realizuje uz podršku Misije OEBS u Srbiji. 

   Izveštaj priredila mlađa istraživačica BCBP Aurelija Đan

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •