•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP obučio OCD posvećene zaštiti nacionalnih manjina

  •  
  • Datum: 04. decembar 2015.
   Završen prvi trening o reformi sektora bezbednosti namenjen organizacijama

   Organizacije civilnog društva specijalizovane za pitanja zaštite nacionalnih manjina unapredile su znanja o reformi sektora bezbednosti na seminarima koje je Beogradski centar za bezbednosnu politiku održao tokom novembra na Zlatiboru i u Vrnjačkoj Banji.

   „Ovim treninzima pomažemo organizacijama koja se bave manjinskim pitanjima da unaprede svoja znanja o sektoru bezbednosti i njegovim institucijama, kako bi se na što aktivniji način zalagale za sprovođenje reforme tog sektora i mogli da na lokalu efikasno štite prava nacionalnih manjina koje zastupaju“, ističe mlađa istraživačica BCBP Aurelija Đan.

   Cilj obuka je da pruži OCD neophodna znanja i veštine koje im mogu pomoći u razvijanju politika i konkretnih mera na osnovu kojih bi se pružili adekvatni odgovori na pretnje po bezbednost marginalizovanih društvenih grupa kao što su nacionalne manjine.

   Na prvom seminaru učesnici su se detaljnije upoznali sa konceptom reforme sektora bezbednosti kao i sa različitim bezbednosnim akterima koji su zaduženi za pitanja bezbednosti manjinskih grupa. Teme su bile i rad nezavisnih državnih organa koji mogu biti od posebne pomoći za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Srbiji, kao i moguće uloge koje OCD mogu imati u bezbednosnoj politici i koje na taj način mogu stvarati uslove za pokretanje inicijativa, saradnju i nadzor nad institucijama koje pružaju bezbednost u lokalnoj zajednici.

   Fokus drugog seminara je bio na proučavanju delovanja institucija sektora bezbednosti na lokalu i načinu na koji one mogu uticati na rešavanje problema manjina u zajednici, kao i o tome kako organizacije civilnog društva mogu uticati na institucije bezbednosti na lokalu. Učesnici su prošli vežbu mapiranja bezbednosnih problema na lokalu, a saznali su više i o konceptima ljudske bezbednosti i policije u zajednici.

   Pozivu da učestvuju na ovim seminarima odazvalo se 12 organizacija: Akademska inicijativa Forum 10, Bibija, Bošnjačka kulturna zajednica, CDD Europolis, Damad Novi Pazar, Odbor za bezbednost Lige Roma, Omladinski forum za edukaciju Roma - OFER, Romski centar za ženu i decu - Daje, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, UG Ternipe, Užički centar za ljudska prava i demokratiju i YUROM Centar.
   Seminari su organizovani u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva specijalizovanih za pitanja zaštite nacionalnih manjina za bavljenje bezbednosnim temama“, koji BCBP sprovodi uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

   Izveštaj priredio mlađi istraživač BCBP Vladimir Erceg

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •