•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP na listi najboljih istraživačkih centara na svetu u tri kategorije

  •  
  • Datum: 29. januar 2016.
   BCBP je na najpoznatijoj rang listi istraživačkih centara nabolje ocenjeni tink tenk sa Zapadnog Balkana na temu odbrane i nacionalne bezbednosti, kao i na temu spoljne politike i međunarodnih odnosa.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) se četvrtu godinu za redom nalazi među najboljim istraživačkim centrima na svetu na najpoznatijoj globalnoj rang listi Global Go To Think Tank Index.

   BCBP je za 2015. godinu rangiran kao:

   15. od svih iz Centralne i Istočne Evrope,

   35. na svetu u istraživačkoj oblasti Odbrana i nacionalna bezbednost i

   39. na svetu u istraživačkoj oblasti Spoljna politika i međunarodni odnosi.

   Univerzitet u Pensilvaniji (SAD) tradicionalno objavljuje najsveobuhvatniju godišnju rang listu vodećih istraživačkih centara iz celog sveta.

   Lista je proizvod višemesečnog istraživanja kojim je obuhvaćeno 6.850 istraživačka centra iz celoga sveta. U procesu nominovanja i ocenjivanja pored tink tenkova učestvovalo je preko 4.750 predstavnika univerziteta, instituta, vladinih, nevladinih, međunarodnih i donatorskih organizacija, kao i nezavisnih eksperata i novinara. Mali broj tink tenkova uopšte bude nominovan da bude rangiran svake godine, između 40 i 150 u zavisnosti od kategorije, stoga je ulazak na rang listu dostignuće samo po sebi.

   Neki od skoro 30 kriterijuma koji su korišćeni pri ocenjivanju uticaja rada organizacija su:

   • Kvalitet, posvećenost i ugled rukovodstva i zaposlenih;
   • Kvantitet, kvalitet i uticaj istraživanja i analitičkih proizvoda;
   • Ugled među kreatorima politika i ostalim političkim akterima;
   • Nivo, raznovrsnost i stabilnost finansiranja i efikasnost upravljanja;
   • Sposobnost za komuniciranje preko tradicionalnih i novih medija;
   • Sposobnost za uključivanje novih glasova u proces kreiranja politika;
   • Sposobnost za kreiranje novih znanja i alternativnih ideja;
   • Uticaj na društvo.

   Global Go To Think Tank Index je odgovor Univerzitetu u Pensilvaniji (Program za istraživačke centre i civilno društvo) na veliki broj zahteva donosilaca odluka, donatora i novinara da se naprave liste najeminentnijih nacionalnih, regionalnih i internacionalnih istraživačkih centara. Organizacije su rangirane u 50 kategorija, prema regionu kome pripadaju, oblastima koje istražuju i posebnim rezultatima koje su ostvarile. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •