•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • OCD mogu da doprinesu sprečavanju skupih grešaka u pregovorima o Poglavlju 24

  •  
  • Datum: 20. april 2016.
   Istraživački tim BCBP usavršio je znanja potrebna za praćenje ispunjenosti mera i prelaznih merila u okviru Poglavlja 24 pretpristupnih pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.

   Praktična analiza izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evrointegracija i pokušaj definisanja prelaznih merila za Poglavlja 24 u toku pristupnih pregovora bili su u fokusu radionice koju je za istraživački tim BCBP i članove partnerskih organizacija održao Filip Dragović 20. aprila 2016. godine u biblioteci BCBP.

   Ako nema napretka u Poglavlju 24 onda nema nikakvog progresa u evrointegracijama, istakao je na uvodu u radionicu Dragović, bivši hrvatski pregovarač za Poglavlje 24 koji je danas konsultant u MUP-u Srbije angažovan na reformi policije i celog ministarstva unutrašnjih poslova.

   “Poglavlje 24 je veoma zahtevno jer se sadrži ogromnu pravnu regulativu, pokriva razna područja, među kojima su i azil i upravljanje granicama, organizovani kriminal i terorizam, pravosudna i policijska saradnja, a delom zadire i u nacionalni suverenitet i ima značajan uticaj na spoljnu politiku države kandidata” istakao je Dragović.

   Nakon što je detaljnije predstavio istorijat razvoja sadržine Poglavlja 24, od TREVI grupe, preko Šengena do Mastrihta i Amsterdama, sve do Lisabonskog sporazuma kojim je uobličen jedisntveni paket koji danas čini to poglavlje, Dragović je kroz praktične situacije objasnio kako je izgledao proces pregovora iz iskustva Hrvatske.

   “U tom procesu najmanje ima pregovora. Zemlja kandidat mora sprovoditi unutrašnje reforme bez obzira na politički kontekst kako u EU i samoj zemlji kandidatu, tako i među svim članicama Unijie. Brisel neće požurivati Srbiju, već Srbije mora stalno praviti pritisak informišući o tome šta je sve od reformi sprovela. Organizacije civilnog društva treba da prate predloge zakona i njihovu usklađenost sa pravnom regulativom EU, jer tako pomažu da se spreče greške za koje je kasnije potrebno mnogo novca i vremena da se isprave. Ali nije suština u usklađivanju zakona i jačanju kapaciteta državne administracije, već u pripremi za stalno rastući zajednički pravni okvir EU” objasnio je Dragović.

   Tokom radionice je bilo diskusije i o tome kako su kreirana merila progresa i šta je neophodno uraditi da bi se ispunila, zašto su prelazna merila uvedena u slučaju Srbije i Crne Gore, kako pratiti primenu Akcionog plana za poglavlje 24 i kako dokazati napredak.

   Na osnovu Izveštaja o napretku Srbije iz 2015. godine, učesnici treninga su uz pomoć facilitatora radili analizu delova o političkim kriterijumima i Poglavlju 24. Tokom rada su preciznije identifikovane kvalitativne i opisne ocene iz mišljenja Evropske komisije.

   Radionica je deo projekta koji BCBP sporvodi uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Veliki Britanije.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •