•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP raspisuje KONKURS za prijem saradnika/ce za komunikaciju u radni odnos

  •  
  • Datum: 12. januar 2012.

    

   BCBP je nezavistan istraživački centar u čijem središtu interesovanja su politike koje za cilj imaju uvećavanje ljudske, nacionalne, regionalne i međunarodne bezbednosti. Centar ciljeve ostvaruje kroz istraživanja, analize i predloge praktičnih politika, javno zastupanje, obrazovanje, izdavačku delatnost, stručnu podršku reformama sektora bezbednosti u Srbiji kao i doprinosom umrežavanju svih relevantnih aktera u bezbednosnu zajednicu. BCBP je naslednik Centra za civilno-vojne odnose, osnovanog 1997. godine i organizacija koja u regionu Zapadnog Balkana najduže radi na promovisanju učešća građana i građanki u bezbednosnoj politici. Više o našem radu možete saznati na: www.ccmr-bg.org.

   Naš uspeh u velikoj meri zavisi od delotvornosti:

   • predstavljanja nalaza naših istraživanja;
   • pridobijanja podrške javnosti za promene javne politike koje predlažemo;
   • usmeravanja donosioca odluka na odabir adekvatnog rešenja;
   • i uključivanja  građanki i građana, kao i drugih organizacija u aktivno rešavanje tih problema akcijama (peticijama, glasanjem...) i preko socijalnih mreža.

   Prijavite se za posao, ako ste zainteresovani da se pridružite našem dinamičnom timu da zajedno razvijamo i unapređujemo:

   • imidž organizacije i njenu prepoznatljivost u široj javnosti;
   • komunikaciju sa medijima, javnošću, stručnim krugovima i političkim odlučiocima;
   • kvalitet i distribuciju naših istraživanja u formi različitih publikacija;
   • a sve sa ciljem promene politika bezbednosti u korist građana i građanki Srbije, Zapadnog Balkana i Evrope.

   Opis posla:

   Želimo da zaposlimo osobu koja bi bila odgovorna da:

   • predstavlja i najavljuje medijima, partnerskim organizacijama i preko odgovarajućih Internet servisa aktivnosti i rezultate Centra;
   • vodi računa o imidžu organizacije;
   • održava redovne i razvija nove kontakte sa domaćim i stranim, štampanim i elektronskim medijima, a posebno sa novinarima koji su zainteresovani za pitanja bezbednosti;
   • redovno prati rad istraživača i istraživačica i u skladu sa tim predlaže, koordinira i organizuje njihove aktivnosti javnog zastupanja i nastupe u medijima;
   • svakodnevno uređuje i ažurira internet stranicu Centra, dvonedeljni elektronski bilten sa novostima iz Centra (BCBP Info) i profile Centra na društvenim mrežama (Facebook, Youtube, Flickr i Google+);
   • koordinira proces štampe i distribucije publikacija Centra;
   • osmišljava i sprovodi strategije komunikacije i javnog zastupanja Centra i predlaže interne standarde.

   Nemojte odustati ako neki od ovih poslova do sada niste radili. Potrebni su nam oni koji su spremni brzo da uče, a mentorstvo i smernice ćete dobiti kroz praksu. Izabrani kandidati potpisaće ugovor o radu na šest meseci sa mogućnošću njegovog obnavljanja na još godinu dana. Nakon tog perioda, visina plate zavisiće od obima angažovanosti i nivoa odgovornosti u projektima.

   Tražimo kandidate i kandidatkinje koji odgovaraju sledećem profilu:

   Obrazovanje i predznanje:

   • Završen fakultet društvenih nauka;
   • Opšta kultura, informisanost i upućenost u politička dešavanja;
   • Dobro poznavanje medijske scene u Srbiji;
   • Poznavanje tehnika predstavljanja sadržaja u tradicionalnim i novim medijima;
   • Prednost će imati kandidati i kandidatkinje koji su imali makar i volontersko iskustvo rada u medijima, PR agencijama, na poslovima organizacije događaja...

   Sposobnosti:

   • medijska pismenost - sa lakoćem sastavlja pismene tekstove u odgovarajućoj formi u skladu sa namenom, prilikom i publikom;
   • organizovanje poslova koji zahtevaju učešće drugih (npr. organizacija događaja, priprema publikacija itd.);
   • odgovorno i kreativno raspolaže ograničenim resursima za najveći učinak;
   • kompjuterska pismenost;
   • odlično znanje engleskog jezika (sposobnost pisanja kraćih tekstova, poslovne korespondencije i samostalnog korišćenja literature na engleskom jeziku);
   • dobra organizacija sopstvenog vremena i mogućnost obavljanja više poslova istovremeno.

   Osobine:

   • komunikativnost;
   • analitičnost, znatiželja i spremnost za učenje i usavršavanje;
   • preduzimljivost i kreativnost;
   • posvećenost i motivisanost tokom celog ugovora;
   • timski igrač.

   Potrebna dokumentacija za prijavljivanje:

   1)     biografija ne duža od 3 strane;

   2)     motivaciono pismo u kom ćete navesti:

   a) razloge zbog kojih konkurišete za posao saradnika/ce komunikacija u BCBP;

   b) i zašto mislite da bi baš Vas trebalo da izaberemo.

   3)     primer prethodnog rada (objavljeni tekst ili medijski prilog, studentski rad/esej)

   4)     imena, zvanja i kontakti dve osobe koje Vas preporučuju. Preporuku Vam mogu dati profesori, bivši poslodavci, kolege, saradnici iz partnerskih organizacija.

   Način izbora: Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir. Kandidati koji uđu u uži izbor polagaće pisani test koji obuhvata pitanja o vašem interesovanjima, informisanosti i testiranje engleskog jezika i medijske pismenosti. Komisija Centra obaviće razgovor sa najbolje rangiranim kandidatkinjama i kandidatima nakon pisanog teksta.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku, kao organizacija koja pruža jednake mogućnosti za sve, ohrabruje sve kandidatkinje i kandidate koji ispunjavaju potrebne uslove, koji smatraju da mogu odgovoriti na postavljene zahteve da dostave svoje prijave do 23. januara 2012. u podne na adresu office@ccmr-bg.org s naznakom „NA KONKURS ZA SARADNIKA/CU ZA KOMUNIKACIJE“.

   Kontakti:

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku,

   Gundulićev venac 48, 11000 Beograd, Srbija

   Tel: 011 32 87 226, 32 87 334

   Web: www.ccmr-bg.org

   Povezane teme:konkurs, posao, BCBP
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •