•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • O vladavini prava na Zapadnom Balkanu sa predstavnicima EU

  •  
  • Datum: 18. maj 2016.

   Problemima u oblasti vladavine prava na Zapadnom Balkanu bili su glavna tema studijske posete Briselu istraživača Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Instituta za evropske politike iz Skoplja i Instituta Alternativa iz Podgorice koja je održana u periodu 16-18. maja 2016. godine.

   Tokom posete održani su konsultativni sastanci u Generalnom direktoratu za pravosuđe i zaštitu potrošača (DG JUST) kao i Generalnom direktoratu za susedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR), gde su predstavnici tink-tenkova iz regiona skrenuli pažnju na zabrinjavajuće trendove koji prete da ugroze vladavinu prava u regionu. Između ostalog, ukazano je na probleme sa održavanjem slobodnih, fer i demokratskih izbora, rastuću politizaciju aparata sile i njihovu zloupotrebu od strane vladajućih političkih elita, kao i sve manje slobodne medije u zemljama Zapadnog Balkana. Pored ovoga, ukazano je i na probleme specifične za zemlje u regionu, koji predstavljaju veliku opasnost po vladavinu prava a na koje Evropska komisija do sada nije obraćala dovoljno pažnje u svojim izveštajima o napretku. Osim Komisije, održani su i sastanci sa predstavnicima Komiteta za proširenje u okviru Saveta (COELA) kao i predstavnicima Evropske službe za spoljne poslove (EEAS).

   U okviru posete, održan je i okrugli sto u prostorijama OSEPI, na temu „Vladavina prava na Zapadnom Balkanu - Jačanje mehanizma uslovljavanja u poglavljima 23 i 24 pregovora sa EU“. Događaju su prisustvovali eksperti iz istraživačkih centara, organizacija i fondacija koje se bave pitanjima vezanim za politiku proširenja i Zapadni Balkan, kao i gosti iz Evropskog parlamenta. Teme sastanaka su bile trenutna situacija u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji u oblastima koje obuhvataju poglavlja 23 i 24, sa fokusom na to kako rešiti postojeće probleme u procesu pristupnih pregovora sa EU.

   Studijska poseta istraživača institucijama EU i organizacijama i fondacijama organizovana je u okviru projekta Monitoring i evaluacija vladavine prava na Zapadnom Balkanu (MERLIN WB), koji sprovodi Institut za evropske politike (EPI) iz Skoplja, u partnerstvu sa BCBP i Institutom Alternativa (IA) iz Podgorice.

   Poseta je organizovana od strane Instituta za evropsku politiku Fondacije za otvoreno društvo (OSEPI) i Evropskog fonda za Balkan (EFB).

   Cilj projekta MERLIN WB je uspostavljanje regionalnog koordinacionog mehanizma za demokratiju i vladavinu prava, kroz sprovođenje obaveza iz poglavlja 23 i 24. Projekat vodi Institut za evropske politike iz Skoplja, a partneri su Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Institut alternativa, kao i GONG iz Hrvatske.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •