•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Stažisti učili o privatizaciji bezbednosti, multinacionalnim operacijama i radioničarskim veštinama

  •  
  • Datum: 21. decembar 2011.

    

   U sredu, 21. decembra 2011. godine, u prostorijama Beogradskog centra za bezbednosnu politiku održan je peti seminar za stažiste. Seminar je započeo predavanjem Predrag Petrović, koji je govorio o privatizaciji bezbednosti i privatnim bezbednosnim kompanijama (PBK) u Srbiji. Stažisti su tako imali priliku da se upoznaju sa pretečama modernih PBK i počecima procesa privatizacije bezbednosti u svetu. Najveći deo predavanja bio je posvećen pojavi i razvoju PBK u Srbiji, nedostacima zakonskog regulisanja ove oblasti, kao i preporukama za prevazilaženje ovog problema.

   U nastavku seminara, Marko Milošević i Marko Savković su predstavili stažistima rezultate svog višegodišnjeg istraživanja učešća Srbije u mirovnim misijama. Ukazali su na koristi od ovakvog oblika međunarodnog angažovanja države i na nedostatke dosadašnjeg učešća Srbije. Kako je ova tema neopravdano zapostavljena u javnosti, stažisti su imali puno pitanja i komentara. Saglasili su se da nije razvijena svest o značaju učešća u operacijama pripadnika vojske i policije, ali i civila.

   Poslednje predavanje bilo je posvećeno radioničarskim veštinama i održala ga je Sonja Stojanović, direktorka BCBP. U prvom delu predavanja, govorila je o različitim tipovima učenja i pamćenja. Zatim je predstavila različite radioničarske tehnike. Uz aktivno učešće stažista, objasnila je prednosti i mane svake tehnike, kao i mogućnost njihove primene u zavisnosti od teme radionice, učesnika i uslova u kojima se održava. Na kraju su stažisti diskutovali o tome koje bi tehnike bile odgovarajuće u predstavljanju njihovih istraživačkih radova.

   Seminar je završen konsultacijama stažista i njihovih mentora povodom istraživačkih radova na kojima su radili tokom prethodnih par meseci.

   Izveštaj pripremila Marina Tadić, stažistkinja BCBP

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •