•  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  •  
    • Zorana Brozović (stoji) predstavlja učesnicima zamisao jedne od radionica, decembar 2011.

      

     Na poziv Centra za bezbednosnu saradnju RACVIAC (www.racviac.org) i Trening centra za operacije podrške miru (www.psotc.org), istraživači BCBP Sonja Stojanović, Zorana Brozović, Marko Milošević i Marko Savković osmislili su i realizovali dva radna dana programa seminara „Reforma sektora bezbednosti u kontekstu mirovnih operacija“. Seminar je održan od 13. do 15. decembra u prostorijama Trening centra (Peace Support Operations Training Centre, PSOTC www.psotc.org) u EU/NATO bazi Butmir, Sarajevo.

     Seminar je zamišljen kao prvi u nizu događaja koji se organizuju sa ciljem boljeg razumevanja različitih aspekata reforme sektora bezbednosti u kontekstu učešća zemalja Jugoistočne Evrope (JIE) u mirovnim operacijama (MO). Zato se od polaznika seminara očekivalo da razumeju specifičnosti primene reforme sektora bezbednosti u uslovima MO. Učesnici su pritom stekli uvid u načine planiranja i primene programa reforme, počevši od teorijsko-konceptualne osnove, preko upoznavanja konteksta, izazova, ključnih „pokretača“ i najzad, „umešača“ u procese reforme.

     Seminar su u utorak, 13. decembra, otvorili pukovnik Kenan Dautović, komandant PSOTC; ambasador Nikola Todorčevski, direktor RACVIAC-a; brigadni general Ivica Jerkić, komandant Operativne komande oružanih snaga BiH; brigadni general u penziji, Viktor von Vilken, Misija OEBS u BiH i Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu, organizacije-partnera BCBP. U uvodnom delu seminara govorio je i profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Zagrebu, Vlatko Cvrtila.

     Sonja Stojanović, direktorka BCBP, prvo je predstavila koncept seminara učesnicima, nakon čega je održala predavanje o reformi sektora bezbednosti u uslovima MO, odnosno, prednostima i nedostacima holističnog (Whole-of-governance, Whole-of-government, WoG) pristupa reformi. Zatim je Marko Savković održao dve prezentacije. Prva je predstavljala studiju slučaja „internog pregleda“ (eng. internal review) sektora bezbednosti na Kosovu koji je realizovan 2005. i 2006. godine. U drugoj, pokušao je da predstavi ključne dileme koje proizilaze iz uvođenja principa odgovornosti i integriteta u programe reforme sektora bezbednosti post-konfliktnih zemalja.

     Drugog dana programa koji je za učesnike seminara pripremio BCBP, Marko Milošević je govorio o mestu nestatutornih (eng. non-statutory) aktera u MO, posebno se osvrnuvši na privatne bezbednosne kompanije. Zorana Brozović je predstavila moguće zadatke civilnog društva kao partnera učesnika operacija. Najzad su u simulaciji diplomatskog pregovaranja sami učesnici mogli da se uvere koliko je teško osmisliti i planirati konkretan plan reforme.

     Iz evaluacije učesnika izdvajamo kako je više njih primetilo da najveću korist predstavlja uvid u probleme koji nastaju usled različite organizacione kulture aktera MO. Takođe, učesnici su istakli kako je sledeći put, pored pristupa „odozgo-nadole“ potrebno studirati inicijative lokalnih aktera, kojima se apostrofira značaj lokalnog „vlasništva“ nad procesima reforme. Uviđajući prednosti interaktivnog pristupa i napuštanja koncepta ex cathedra predavanja, učesnici su se najzad založili za veći broj radionica kao sastavni deo nekog budućeg seminara.

     Marko Savković, BCBP

    • Tagovi: mirovne misije, obrazovanje, obuka, seminar, Sarajevo, RACVIAC, BCBP, Sonja Stojanović, Marko Milošević, Marko Savković, Zorana Brozović
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •