•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poglavlja 23 i 24 su ključ reformi u Srbiji

  •  
  • Datum: 04. februar 2016.
   Direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić predstavila je Zajednički izveštaj o vladavini prava i borbi protiv korupcije u EU i u procesu pregovora sa Srbijom tokom drugog sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora.

   Otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima može biti samo dobrobit za Srbiju predstavljajući snažni podsticaj za reforme u oblasti vladavine prava, a posebno u sudstvu, zaštiti i promociji osnovnih prava, demokratskoj vladavini i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ovo je bio zaključak drugog sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora Evropske unije i civilnog društva između Evropske unije i Srbije održanog u Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu u Briselu 4. februara 2016. godine.

   Tokom sastanka članovi Zajedničkog konsultativnog odbora diskutovali su o trenutom stanju, ali i predstojećim izazovima Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Teme su bile politike iz oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24), sa posebnim osvrtom na vladavinu prava i borbu protiv korupcije.

   Osnova za diskusiju tokom drugog sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora bio je Zajednički izveštaj o vladavini prava i borbi protiv korupcije u EU i u procesu pregovora sa Srbijom. Izveštaj je rezultat saradnje Sonje Stojanović Gajić, direktorke BCBP i članice Zajedničkog konsultativnog komiteta, koja predstavlja organizacije civilnog društva Srbije kroz iskustvo koalicije prEUgovor koja nadgleda sprovođenje politika iz poglavlja 23 i 24  i Marine Škrabalo, članice Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta iz Hrvatske koja izveštava o transparentnosti i inkluzivnosti procesa pregovora uz podršku eksperta Filipa Hamro-Droca, nekadašnjeg člana EESK iz Finske i ko-izveštača o korupciji u EU. Izveštaj je poslužio kao osnova za diskusiju i  formulisanje preporuka za institucije Evropske unije.

   Zajednički konsultativni odbor je jedno od tela formirnih u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije, omogućavajući organizacijama civilnog društva sa obe strane da nadgledaju napredak Srbije na putu ka Uniji i da usvojaju preporuke od značaja za Vladu Srbije i institucije Unije. Zajednički konsultativni odbor se sastoji od 18 članova, po 9 sa obe strane, koji predstavljaju Evropski ekonomski i socijalni komitet i srpsko građansko društvo, po troje predstavnika poslodavaca, sindikata i organizacija civilnog društva. 

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •