•  
    • Metastaza komunalnog (ne)reda
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Metastaza komunalnog (ne)reda

     • O novom predlogu Zakona o komunalnoj miliciji i šta će predložene izmene značiti u praksi pisao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Ulični špijun
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Ulični špijun

     • O nerazjašnjenim pojedinostima najavljenog instaliranja 1000 sigurnosnih kamera radi unapređenja bezbednosti i smanjenja kriminala u sledeće dve godine pisao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    Da li NATO podstiče regionalnu odbrambenu i bezbednosnu saradnju na Balkanu?Obuka rezervnog sastava Vojske Srbije – ko joj podleže i da li je neizbežna? Metastaza komunalnog (ne)redaSvim zemljama Zapadnog Balkana je potreban „Pribeov izveštaj" o zarobljavanju državeUlični špijun
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2016
     • Stavovi građana Srbije o policiji - 2016

     • Istraživačica BCBP Aurelija Đan u radnoj studiji sumira ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o poverenju u policiju Srbije. Terenski deo istraživanja obavio je IPSOS Strategic Marketing na reprezentativnom uzorku u aprilu 2016. godine.

    • Građani Srbije su i dalje podeljeni oko toga koliko poverenja imaju u policiju. Nešto više od polovine (54%) građana izjasnilo se da veruje policiji, dok njih 44% nema poverenja u ovu instituciju. Poverenje je 2016. godine poraslo za 2% u odnosu na ono iskazano 2015. godine

     Međutim, problem je što i dalje postoji, kao i prošle godine, visok procenat onih koji smatraju da postoji korupcija u policiji. Procenat onih koji uočavaju korupciju u policiji povećan je za 2% u odnosu na prethodnu godinu, tako da sada ukupno 72% građana veruje da je korupcija rasprostranjena u policiji.

     Građani doživljavaju policajce na različite načine u zavisnosti od pola. Za policajke kažu da su lepe, a za policajce da su korumpirani.

     Rezultati ovog istraživanja pokazuju da građani veruju da je uticaj politike na rad policije veliki i da se u policiju najčešće ulazi posredstvom prijatelja i rodbine.

     Građani policiju još nedovoljno doživljavaju kao servis građana, ali je dobro što više od trećine građana (37%) smatra da je policija servis građana, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu kada je bilo 27%.

     Već je postalo pravilo da građani Srbije misle da je korupcija u policiji najrasprostanjenija među onim predstavnicima policije sa kojima građani najčešće ostvaruju kontakt. Građani i ove godine smatraju da je korupcija najrasprostranjenija u saobraćajnoj i graničnoj policiji.

     Građani još nisu spremni da prijave korupciju u policiji. Primetno je da su muškarci (37%) spremniji od žena (31%) da prijave korupciju u slučajevima kada moraju da otkriju svoje lične podatke. Agencija za borbu protiv korupcije i dalje je prvi izbor za prijavu korupcije.

     Veći procenat građana u odnosu na prethodnu godinu veruje da kažnjavanje počinioca treba da bude jedna od glavnih mera za suzbijanje korupcije u policiji. Smanjio se procenat ljudi koji smatra da je politička volja ministra i rukovodilaca neophodna za rešavanje problema korupcije u policiji.

     Četvrtina građana smatra da unutrašnja kontrola policije pre svih drugih treba da se bori protiv korupcije u policiji (24%). Četvrtina ispitanih građana vidi ulogu civilnog društva u direktnoj borbi protiv korupcije, kao i u njihovoj saradnji sa državom.

     Kompletno istraživanje možete pogledati u PDF dokumentu u prilogu ili na ovom linku.

      

     Istraživanje je deo projekta "Puls integriteta i poverenja policija na Zapadnom Balkanu POINTPULS" koji podržava Evropska unija kroz program podrške civilnom društvu. Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju stavove BCBP i ne oslikavaju stavove EU. 

    • Tagovi: policija, poverenje, korupcija, Srbija, javno mnjenje, POINTPULSE
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •