•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Miloš Popović je novi član istraživačkog tima BCBP

  •  
  • Datum: 01. novembar 2016.

   Angažman Miloša Popovića u BCBP realizuje se u okviru „Tink tenk programa za razvoj mladih istraživača”. Novi član BCBP tima će učestvovati u projektima i kreirati konkretne predloge praktičnih politika, uz mentorsku podršku izvršnog direktora BCBP Predraga Petrovića.

   Popović je posebno zainteresovan za problem ekstremizma i terorizma. Već je autor nekoliko naučnih radova iz oblasti građanskih ratova, pobunjeničkih grupa, vojnih intervencija i terorizma. Trenutno radi na knjizi o vojnim intervencijama stalnih članica Saveta bezbednosti UN zajedno sa grupom autora.

   „Fokus mog rada u BCBP biće na ekstremizmu i terorizmu u Srbiji i Evropi, bezbednosnoj i spoljnoj politici Srbije i percepciji bezbednosnih rizika građana i građanki Srbije. Istraživački potencijal kao i jake veze sa donosiocima odluka koje BCBP ima motivisali su me da se prijavim”, ističe Popović.

   Novi član BCBP tima diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a master i doktorske studije je završio na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti.

   Tink tenk program za razvoj mladih istraživača Fonda za otvoreno društvo pruža mogućnost tink-tenk organizacijama, poput BCBP, da angažuju mlade istraživače poreklom iz regiona, koji su nedavno diplomirali na univerzitetima u zemljama OECD, uključujući i Centralno-evropski univerzitet u Mađarskoj. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •