•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Dijalog civilnog društva i parlamenta neophodan za evropski put Srbije

  •  
  • Datum: 16. novembar 2016.
   Prvi susret Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sa novim poslanicima Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za evropske integracije održan je 15. novembra 2016. u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

   „U predstojećem periodu ključ je na praćenju reformi u okviru poglavlja 24 i na tome da li će ovaj proces zaista doneti boljitak građanima na polju bezbednosti, zaštite prava i pristupa pravdi“, istakla je direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić otvarajući konsultativni sastanak Radne grupe NKEU za poglavlje 24 kojom koordinira BCBP i poslanika iz vladajuće koalicije i opozicije.

   Ona je predstavila koje politike čine poglavlje 24 i ko su ključni akteri u građanskom društvu Srbije za te oblasti, ali i dodala da organizacije civilnog društva i Odbor treba da budu saveznici i da razmotre načine buduće saradnje.

   „Nevladin sektor nudi pomoć nadležnima u pripremi prvog izveštaja Evropskoj uniji o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 24 koje se odnosi na pravdu, slobodu i bezbednost, a koji treba podneti do kraja godine“, naglasila je Stojanović Gajić.

   Tokom skupa svaka organizacija Radne grupe NKEU za poglavlje 24 predstavila je svoj dosadašnji rad i ukazala na koji način svojom ekspertizom može da doprinese efikasnijem sprovođenju politika iz ovih oblasti. 

   „Dijalog organizacija civilnog društva sa parlamentom i Vladom Srbije je od izuzetnog značaja na putu ka EU“, izjavila je predsednica skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Marija Obradović.

   Ona je ukazala da je potrebno dosta raditi sa poslanicima, jer kao predstavnici naroda oni svojim glasovima odlučuju o zakonima koji se tiču svih građana.

   „Poslanici nisu dovoljno dobro upoznati sa složenim procesom pregovora o pridruživanju EU i nevladine organizacije zato predstavljaju odličan korektiv. Tako je ova Radna grupa dosta pomogla vladi u pripremi Akcionog plana na osnovu koga su otvoreni pregovori o poglavlju 24“, istakla je Obradović.

   Organizacije koje su okupljene u NKEU Radnoj grupi za poglavlje 24 su: Beogradski centar za bezbednosnu politikuBeogradski centar za ljudska pravaCentar za evropske politike,Centar za istraživačko novinarstvo SrbijeCentar za istraživanje javnih politikaCentar za razvoj građanskog društva - ProtectaCentar za zaštitu i pomoć tražiocima azilaDruštvo sudija SrbijeGrupa 484Južne vestiPraxisUdruženje tužilaca SrbijeViktimološko društvo Srbije i Share fondacija.

   Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji imala je 10 sednica od početka svog rada u julu 2014. godine, a okuplja 15 organizacija koje su aktivne u reformama vezanim za politike migracije, azila, borbe protiv organizovanog kriminala, borbe protiv terorizma i policijsku saradnju.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •