•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Predstavljanje Vodiča kroz saradnju u unutrašnjim poslovima u EU

  •  
  • Datum: 23. novembar 2016.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) u saradnji sa Centrom za razvoj građanskog društva - PROTECTA organizuje predstavljanje publikacije „Vodič kroz saradnju u unutrašnjim poslovima u Evropskoj uniji“ koje će biti održano 23. novembra s početkom u 12 časova u EU info kutku Niš.

   Cilj skupa je da se zainteresovana javnost informiše o aktivnostima u procesu pregovora o članstvu Srbije u EU i da se podstakne šire učešće u ovom procesu kroz bolje razumevanje problema i dinamike reformi koje očekuju Srbiju u oblasti policijske saradnje.

   Govornici će biti:

   • Milan Stefanović, direktor Centra za razvoj građanskog društva - PROTECTA
   • Andrej Stefanović, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
   • Bojan Elek, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
   • Andrej Petrovski, SHARE fondacija

   Policijska saradnja je jedna od oblasti saradnje na nivou EU koja se najbrže razvija i čiji značaj raste u svetlu umreženih bezbednosnih izazova, poput migracija, terorizma, organizovanog i sajber kriminala. U okviru pristupnih pregovora sa EU, ovo pitanje nalazi se u okviru Prostora slobode, pravde i bezbednosti (poglavlje 24), a Srbija se obavezala da u predstojećem periodu uskladi svoj zakonski okvir i uvede najbolje evropske prakse.

   Međutim, o politici saradnje u oblasti unutrašnjih poslova se najmanje zna, čak i među stručnjacima za pravo i politike EU, jer je dugo praktikovana van institucionalnog okvira, kroz direktnu saradnju država članica i bez nadzora zajedničkih institucija. Dodatno, na temu policijske saradnje gotovo da nema izvora na srpskom jeziku, a o načinima i učinku saradnje se nedovoljno priča u javnosti. Stoga, ovaj Vodič pruža razumljiv i pouzdan izvor informacija o politikama policijske saradnje unutar EU. Cilj nam je da čitaocima približimo dinamiku, ključne teme i interese specifične za ovu oblast saradnje.

   Zbog ograničenog broja mesta Vas molimo da prisustvo potvrdite mejlom na centar@protecta.org.rs najkasnije do 22. novembra do 15h.

   Za dodatna pitanja u vezi sa skupom možete kontaktirati Milana Stefanovića, mejlom na adresu centar@protecta.org.rs ili telefonom na broj 018/522 788.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •