•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Neophodan dijalog o korupciji u policiji

  •  
  • Datum: 15. decembar 2016.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) ponovo poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da u cilju povećanja poverenja građana u policiju nastavi dijalog sa udruženjima građana o sistemskim odgovorima na rizike od korupcije u policiji. Smatramo da MUP-u kao instituciji koja treba da bude servis građana ne dolikuje da objavljuje saopštenja u maniru političkih stranaka.

   Izražavamo žaljenje što se MUP u prethodnom periodu nije odazvao pozivima BCBP na razgovor o istraživanjima koja ukazuju na osetljive probleme kao što su politizacija policije, izazovi u upravljanju ljudskim resursima, unutrašnjoj kontroli i trošenju budžetskih sredstava. Tim pre što su se predstavnici MUP-a u istom periodu pozivali na nalaze iz izveštaja BCBP koji ukazuju na povećanje poverenja građana u policiju. Takođe, druge državne institucije i međunarodne organizacije, kao što su Agencija za borbu protiv korupcije, Savet Evrope i Evropska unija, u ocenama stanja u Srbiji koje objavljuju oslanjaju na izveštaje BCBP.

   Dobro je što je MUP reagujući na radnu verziju izveštaja BCBP objavio informaciju o broju podnetih krivičnih prijava protiv policijskih službenika tokom 2015. godine od strane Sektora unutrašnje kontrole i ostalih organizacionih jedinica. Veća transparentnost i otvoren dijalog najbolji su put ka smanjenju korupcije u policiji. Zato je BCBP pokrenuo inicijativu da delovi izveštaja o radu koje MUP podnosi Narodnoj skupštini budu objavljivani javno, kako bi zainteresovana javnost mogla redovno i sistematski da prati rezultate rada MUP-a.

   Pozivamo MUP da javno objavi i sledeće podatke za period od 2005. godine do danas:

   1. koje organizacione jedinice MUP-a su podnele krivične prijave protiv policijskih službenika;
   2. koliki je broj policijskih službenika obuhvaćenih krivičnim prijavama, kojeg su čina ili zvanja i kojim organizacionim jedinicama pripadaju;
   3. za koja krivična dela su podnete krivične prijave protiv policijskih službenika;
   4. kakvi su ishodi podnetih krivičnih prijava, koliko je odbačeno, koliko je tužilaštvo iskoristilo za postupanje, kako su ti postupci okončani i koje su sankcije izrečene osuđenim policajcima.

   Istraživački tim BCBP će takve podatke uvrstiti u finalnu verziju izveštaja.

   Izveštaj o proceni integriteta se ne odnosi samo na problem krivičnih prijava protiv policijskih službenika, već i na druga važna pitanja čije odgovore MUP duguje javnosti:

   1. Zašto MUP nije reagovao na preporuke Zaštitnika građana u vezi sa propustima u radu policije tokom rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici?
   2. U kojoj meri MUP sprovodi preporuke Službe interne revizije o trošenju budžetskih sredstva?
   3. Na šta se građani najčešće žale u pritužbenim postupcima protiv policijskih službenika?

   Dijalog o povećanju transparentnosti i odgovornosti MUP-a prema građanima je neophodan jer je to najbolji način da se ojača integritet policije i poveća poverenje građana u ovu instituciju. BCBP je spreman da nastavi dijalog koji je MUP prekinuo tokom ove godine.

   Pozivamo zainteresovanu javnost da sve podatke koji mogu upotpuniti izveštaj BCBP o integritetu policije dostave na adresu office@bezbednost.org do 20. decembra 2016. godine.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •