•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Direktorka BCBP prenela iskustvo učešća OCD u reformi sektora bezbednosti u Jermeniji

  •  
  • Datum: 09. novembar 2016.

   Uloga civilnog društva u reformi sektora bezbednosti bila je tema radionice koju je direktorka BCBP Sonje Stojanović Gajić održala 9. novembra 2016. u okviru regionalne obuke „Reforma sektora bezbednosti - od teorije do prakse“ u organizaciji Kancelarije OEBS u Jermeniji.  

   Ona je učesnicima iz Jermenije i Gruzije ukazala na prednosti i poteškoće uključivanja organizacija civilnog društva u reformu sektora bezbednosti kroz primere sa Zapadnog Balkana i studiju slučaja BCBP.

   „Za održivost reforme sektora bezbednosti u društvima koja se demokratizuju ili oporavljaju od konflikata, neophodno je da pored tradicionalnih vladinih institucija (vojske, policije itd.) budu uključeno i građansko društvo. Građansko društvo može da pomogne kroz identifikovanje i formulisanje bezbednosnih potreba građana i građanki, pružanje usluga (npr. obuka, besplatne pravne pomoći), nadzor rada institucija bezbednosti i razvijanje demokratske kulture dijaloga o pitanjima bezbednosti oko kojih postoje podele unutar jednog društva. Za kvalitetan doprinos reformi, potrebno je razvitii specijalizovana znanja o bezbednosnim temama i nadzoru unutar građanskog društva, kao i poverenje sa državnim institucijama” istakla je Stojanović Gajić.

   Tokom treninga, učesnici su ocenjivali u kojim oblastima jermenske OCD  najviše doprinose reformi sektora bezbednosti, koje su prepreke u okruženju, i šta institucije i OCD mogu da urade da poboljšaju dijalog i konsultacije na konkretnim reformama sektora bezbednosti. Na osnovu rezultata iz praktičnih vežbi, Sonja je moderirala dijalog između predstavnika bezbednosnih institucija Jermenije i lokalnih organizacija civilnog društva angažovanih na zaštiti ljudskih prava, posebno prava vojnika na služenju vojnog roka, reformi policije, odbane i zatvorskog sistema. Kao i u drugim zemljama u kojima je do sada BCBP bio angažovana na slične teme (Zapadni BalkanEgipat, Palestina), pokazalo se da je najteži izazov negovati dijalog oko viđenja reforme sektora bezbednosti  oko kojih postoji neslaganje između OCD i državnih institucija.

   Obuka je za cilj imala predstavljanje koncepta i evolucije reforme sektora bezbednosti, kategorisanje ključnih političkih okvira i aktera uključenih u ovaj proces, ali i na koji način organizacije civilnog društva mogu dopirneti efikasnijoj reformi. Skup je organizavala Kancelarija OEBS u Jermeniji, u partnerstvu sa Ministarstvom odbrane i sporta Austrije, ISSAT i BCBP.

   Na skupu su učestvovali visoki zvaničnici iz Jermenije i Gruzije, predstavnici organizacija civilnog društva, kao i gosti iz međunarodnih organizacija. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •