•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poglavlje 24 - Kako ćemo meriti napredak Srbije

  •  
  • Datum: 27. decembar 2016.
   BCBP kao koordinator Radne grupe za poglavlje 24 u okviru NKEU organizuje sastanak radne grupe za Poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sa Pregovaračkom grupom za pitanja pravde, slobode i bezbednosti 27. decembra sa početkom od 10h u Zelenom salonu Narodne skupštine (Kralja Milana 14).

   Na koji način će se meriti napredak Srbije u poglavlju 24 - Pravda, sloboda, bezbednost, kako će biti izveštavano o ispunjenosti aktivnosti iz Akcionog plana i kome će sve taj izveštaj biti dostupan glavne su teme sastanka Pregovaračke grupe za poglavlje 24 i Radne grupe za poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

   U delu sastanka otvorenom za javnost će govoriti:

   • Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i koordinatorka Radne grupe NKEU za poglavlje 24
   • Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
   • Zoran Lazarov, predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24, Ministarstvo unutrašnjih poslova
   • Milan Antonijević, Komitet pravnika za ljudska prava (Yucom) i koordinator Radne grupe NKEU za poglavlje 23

   Na drugom delu sastanka o politikama migracija, azila, kontrole spoljnih granica i Šengena će govoriti:

   • Vladimir Petronijević, direktor, Grupa 484
   • Jelena Vasiljević, koordinatorka za potpoglavlja migracija, azila, kontrole spoljnih granica i Šengena, MUP
   • Igor Srbljanovic, MUP
   • Mirjana Majstorović, MUP

   Cilj sastanka je upoznavanje sa metodologijom izveštavanja o ispunjenosti Akcionog plana za poglavlje 24, koju će predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova prezentovati organizacijama civilnog društva, kao i pregled stanja u oblastima migracije, azil, kontrola spoljnih granica i Šengen.

   Sastanku mogu prisustvovati samo predstavnici državnih institucija i organizacija civilnog društva koje su članice radne grupe za poglavlje 24 u okviru NKEU, kao i akreditovani mediji.

   BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24 za NKEU - stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •