•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Bolje razumevanje sadržaja poglavlja 24 neophodno za bolje medijsko izveštavanje

  •  
  • Datum: 15. septembar 2016.

   Više konkretnih informacija o sadržaju poglavlja 24, razmena iskustava u istraživanju i izveštavanju o temama pokrivenim ovim poglavljem, kao i uspostavljanje čvršće saradnje novinara, organizacija civilnog društva i institucija ključni su za kvalitetnije medijsko izveštavanje o ovoj temi, zaključak je treninga za novinare održanog 15. i 16. septembra 2016. godine u biblioteci Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

   „Poglavlje 24 se javnosti često predstavljanja apstraktno, bez ulaženja u priču o tome koje sve teme pokriva. Novinari ističu da nemaju dovoljno informacija o sadržaju poglavlja i da iako se bave temama koje pokriva često u prilozima ne povezuju taj sadržaj sa poglavljem 24. Za uspeh evrintegracija je veoma važno da građani shvate o čemu se tačno pregovara i kako primena pravnih tekovina EU utiče na njihov svakodnevni život“, istakao je saradnik za komunikacije BCBP Radomir Cvetković.

   Sa 11 novinara iz nacionalnih i lokalnih medija o temama pokrivenim poglavljem 24 i reformama koje Srbiju očekuje u narednom periodu razgovarala je direktorka BCBP Sonja StojanovićGajić. Evropski pristup u borbi protiv organizovanog kriminala predstavila je bivša šefica Operativne analitike MUP Slavica Jokanović. Pristup u borbi protiv terorizma predstavili su savetnik direktora BIA Miroslav Panić i istraživač BCBP Andrej Stefanović, dok je na promene koje Srbiju očekuju u oblasti policijske saradnje ukazala direktorka BCBP.

   „Trebalo bi češće organizovati panele i seminare o poglavlju 24, na kojima bi se konkretno govorilo o tome šta su policija i pravosudni organi uradili u određenom periodu, šta nisu i zašto nisu. Tada bi i mediji ciljano i konkretno mogli da izveštavaju o segmentima rada i da javnosti objasne važnost otvaranja ovog sveobuhvatnog poglavlja“, istakla je novinarka N1 televizije Jelena Zorić.

   Novinarka RTS Bojana Mlađenović prenela je svoja iskustva u izveštavanju o poglavljima 23 i 24, kao i preprekama sa kojima se susretala u radu na serijalu “Pravo na pravo”.

   „Najveći je izazov što životnije prikazati proces evrointegracija koji se najčešće vidi kao reforma institucija. Ključno je dati odgovor na pitanja šta građani imaju od toga. Nažalost, veoma je teško doći do sagovornika koji će to na jednostavan i prijemčiv način preneti, naročito kada je reč o izjavi pred kamerama”, rekla je novinarka RTS.

   Još veći problem imaju mediji na lokalnom nivou, istaknuto je tokom dijaloga učesnika treninga koji je organizovao BCBP.

   „Na lokalu gotovo da nema direktnog kontakta sa neposrednim učesnicima koji treba da sprovedu u delo ono što zahteva poglavlje24. Teško ili gotovo nikako se dolazi do nezvaničnih informacija, koje mogu da koriste u razumevanju poruka koje EU šalje kroz zvanične izjave, a u vezi je sa sprovođenjem ovih politika“, rekla je novinarka Media i reform centra Niš Danijela Ivanković i dodala kako iz tog razloga mnoge stvari ostaju nejasne i samo površno mogu da se razumeju i prenesu samo kao obična informacija.

   Razmena iskustava i neformalna diskusija sa stručnjacima u pojedinim oblastima pokrivenim poglavljem 24 doprineli su da novinari nakon treninga naprave više od 10 medijskih objava različitih formata. O izazovima koji predstoje Srbiji u poglavlju 24 izveštavali su TanjugPAKT Loznica i Media & reform centar Niš, dok su se sajber kriminalom bavile N1 televizija i B92. Spremnost Srbije za borbu protiv terorizma istražila je Politika, a analizom rada policije bavio se Blic. O temi azila izveštavali su Radio BeogradRadio Novi Sad i RTV Novi Pazar.

   Trening za novinare je organizovan uz podršku Misije OEBS u Srbiji  (www.osce.org/serbia) u okviru projekta „Podrška organizacijama civilnom društvu u praćenju reforme policije u Srbiji“.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •