•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Reorganizacija policije u okviru Poglavlja 24 mora biti transparentna

  •  
  • Datum: 11. decembar 2015.

   Proces reorganizacije MUP-a i usvajanje novog Zakona o policiji bile su teme sastanka koji je BCBP u saradnji sa MUP i uz učešće predstavnika organizacija građanskog društva okupljenih oko Radne grupe za Poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) organizovao 11. decembra 2015. godine.

   Kako stoji u uvodu Izveštaja o skriningu, preduslov za sve reforme u okviru Poglavlja 24 jeste „snažan i dobro integrisan administrativni kapacitet unutar organa za sprovođenje zakona i drugih relevantnih organa, koji mora da dosegne neophodne standarde. Profesionalna, pouzdana i efikasna policijska organizacija je od suštinske važnosti.“

   U uvodu AP za poglavlje 24, izložen je plan aktivnosti koje MUP planira da preduzme u predstojećem periodu.

   „Najznačajnije izmene koje se očekuju jesu usvajanje novog Zakona o policiji, kao i institucionalna reorganizacija MUP-a, Direkcije policije, ali i uvođenje novog sistema upravljanja ljudskim resursima“, istaknuto je na skupu.

   Na radnom sastanku je ispred MUP-a, o planovima i predstojećim reformama govorio specijalni savetnik ministra unutrašnjih poslova, dr Amadeo Vatkins, kao i predstavnici Sekretarijata, Direkcije policije, Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova.

   Oni su organizacijama predstavili koji su planovi, rokovi i kriterijumi u procesu sprovođenja navedenih reformi, kao i šta su poslednje izmene Nacrta zakona o policiji i na koji način.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •