•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Dijalogom civilnog društva i ministarstva do što preciznije procene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala

  •  
  • Datum: 20. novembar 2015.

   Kako civilno društvo može da doprinese izradi i sprovođenju SOCTA izveštaja (Procena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala) bila je tema sastanka koji je BCBP u saradnji sa MUP i uz učešće predstavnika organizacija građanskog društva okupljenih oko Radne grupe za Poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) organizovao 20. novembra 2015. godine.

   Cilj sastanka bio je predstavljenje sugestija i predloga za unapređenje teksta iz ugla ekspertiza organizacija civilnog društva, ali i dogovor o budućoj dinamici saradnje i načinima na koje građansko društvo može da doprinose sprovođenju SOCTA izveštaja.

   „Neophodno je sprovesti još jedan krug konsultacija sa predstavnicima NKEU RG 24 kada nacrt izveštaja bude gotov. Dijalog mora da postoji kako bi dokument bio što bolji, precizniji i potpuniji“, ističe Sonja Stojanović Gajić, direktorka BCBP.  

   Predstavnici MUP-a predstavili su finansijsku procenu sprovođenja Akcionog plana za poglavlje 24 organizacijama civilnog društva. Navedeno je kako će primena mera koja se direktno finansiraju iz državnog budžeta koštati 26 miliona evra, a da će najviše biti uloženo u izgradnju sistema azila u Srbiji. Pored ove sume, veliki broj mera finansijski je podržan preko Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), kao i kroz bilateralnu pomoć drugih donatora, te je ukupna cena spovođenja mera zapravo znatno veća.

   Sednici su prisustvovali predstavnici Radne grupe za poglavlje 24, predstavnici Pregovaračke grupe, uključujući koordinatore za sve potpolitike pokrivene poglavljem, kao i predstavnici Radne grupe za izradu SOCTA izveštaja.

   SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assesment) predstavlja stratešku procenu o budućim pretnjama i dinamici razvoja teškog i organizovanog kriminala u Srbiji, na osnovu analize trenutnog stanja u ovim oblastima, u cilju određivanja prioriteta za njihovo suzbijanje. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •