•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Dobrim planiranjem projekata do zacrtanih ciljeva društvene promene

  •  
  • Datum: 31. januar 2017.

   Treći seminar XX generacije stažista i stažistkinja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku održan je 31. januara 2017. godine u biblioteci BCBP.

   „Jedna od najkorisnijih veština sa kojom se stažisti upoznaju u toku svog angažmana u BCBP je planiranje i izrada projekata. Kvalitetno planiranje i pisanje projektnih ideja je od ključne važnosti za osiguranje finansiranja i postizanje zacrtanih ciljeva društvene promene”, naglasio je Vladimir Erceg, istraživač i koordinator programa stažiranja BCBP.

   On je dodao i da je radionica o pripremi predloga projekta pokazala da definitivno postoji potreba da se o ovoj temi razgovara duže. Iz tog razloga će se u narednom periodu za ovu radionicu izdvajati ceo seminarski dan, najavio je Erceg.

   Komuniciranje poruka poslednjih godina dobija sve važnije mesto u projektnim aktivnostima BCBP, te je ovoj temi bila posvećena druga radionica u okviru seminara.

    „Plasiranje poruka je ključ svakog projekta i istraživanja, a internet je postao jedan od najboljih kanala za to. Vaši nalazi treba da dopru do ciljne grupe koju ste odredili, a praksa BCBP pokazuje kako vam sajt i društvene mreže mogu dosta pomoći u tome“, rekao je asistent za komunikacije BCBP Luka Ličina i kroz primere objasnio na koji način najefikasnije mogu komunicirati na vebu.

   Istraživačica BCBP Maja Bjeloš održala je predavanje o feminističkim pristupima promišljanju bezbednosti.

   „Feministička teorija se zalaže za drugačiji koncept bezbednosti koji podrazumeva pomeranje brige za bezbednost države ka bezbednosti građana i građanki. Bezbednost, prema njihovom mišljenju, ‘meri’ se stepenom osećanja lične sigurnosti pojedinca i pojedinke u okviru jednog društva i države, a ne količinom naoružanja, vojne opreme i brojem pripadnika vojske i policije”, istakla je Bjeloš.

   Program stažiranja BCBP ulazi u jedanaestu godinu postojanja. Više od 150 stažista različitih obrazovnih profila učestvovalo je u projektima i programskim aktivnostima BCBP, a desetoro je dobilo i zaposlenje u organizaciji.

   Povezane teme:seminar, stažiranje
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •