•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Srbija uradila dosta u okviru Poglavlja 24, ali nedostaje Strategija za borbu protiv terorizma

  •  
  • Datum: 10. februar 2017.

   Iako je Srbija učinila dosta u oblasti pravde, slobode i bezbednosti, izostala je potrebna politička volja da Srbija ostvari još veći napredak u okviru Poglavlja 24, ocenila je direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović Gajić na skupu održanom 10. februara 2017. godine u Beogradu.

   Nakon otvaranja Poglavlja 24 u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji u julu prošle godine, Pregovaračka grupa za ovo poglavlje, koju predvodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, pripremila je prvi šestomesečni Izveštaj o sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 24. Na sastanku sa predstavnicima građanskog društva, koji je organizovao BCBP kao koordinator Radne grupe za Poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o EU, diskutovano je o ključnim postignućima, kao i preprekama, izazovima i razlozima zbog kojih su neki od zadataka odloženi.

   „Učinjeno je dosta, ali i bilo je i prilično nepotrebnih propusta. Vlada i Skupština nisu ispratile dobar posao državne uprave. Jedan od konkretnih primera je Strategija za borbu protiv terorizma i akcioni plan koji su spremni više od šest meseci, završena je javna rasprava, civilno društvo i akademska zajednica dali su komentare, a dokument još nije usvojen“, istakla je direktorka BCBP.

   Proces evrointegracija je zajednički posao države i građanskog društva a vladavina prava je najvažnija oblast za građane, navela je šefica Pregovaračkog tima Srbije sa EU Tanja Miščević.

   „Ne manjka političke volje po pitanju reforme pravosuđa, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Nedostajuće strategije i zakoni su prioriteti u okviru Poglavlja 24 u ovom trenutku. Svaki zakon, posebno iz oblasti vladavine prava, moramo da proverimo sa institucijama EU i sa organizacijama koje se posebno time bave. Ove institucije su se bavile i drugim pitanjima, pa je tako i migratorska kriza oduzela njihovo vreme. U isto vreme, u Srbiji su prošle godine održani parlamentarni izbori zbog kojih je svaki zakon koji je ušao u proceduru, morao da je prolazi ispočetka“, rekla je Miščević i dodala da bi poglavlja 20, 26 i 29 uskoro mogla da budu otvorena.

   Izbore kao otežavajući faktor u sprovođenju reformi naveli su i predstavnici nevladinog sektora, uz nadu da se ista greška neće ponoviti i 2017.

   Predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24, državni sekretar u MUP Zoran Lazarov istakao je da je Srbija krenula sa ispunjavanjem Akcionog plana za ovo poglavlje i pre nego što je zvanično usvojen i izrazio zadovoljstvo procentom ispunjenja aktivnosti.

   „Akcioni plan za Poglavlje24 nisu samo brojke i slova već dokument koji utiče na živote građana i građanki Srbije. Format Izveštaja o sprovođenju aktivnosti je dogovoren sa Evropskom komisijom i radi se u formi semafora. Nije rađeno samo na donošenju zakonskih i podzakonskih akata, već i na obuci i jačanju opreme“, naveo je Lazarov.

   U drugom delu sastanka, zatvorenom za javnost, koordinatori za potpolitike u okviru Poglavlja 24 predstavili su izveštaj o sprovođenju Akcionog plana u pojedinostima - u oblastima migracije, azila, kontrole spoljnih granica, Šengena, pravosudne i policijske saradnje, borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, droga i falsifikovanja evra, kao i u oblasti carinske saradnje.

   Sastanku u zgradi Narodne skupštine prisustvovali su i predstavnici Kancelarije za evropske integracije, Misije OEBS u Srbiji, Ambasade Francuske, ASTRA Akcije protiv trgovine ljudima, Beogradskog centra za ljudska prava, Centra za evropske politike, Centra za istraživanje javnih politika, Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Grupe 484, Udruženja tužilaca Srbije, Share fondacija, Jukom, kao i brojnih medija.

   BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24 za NKEU - stalnog, institucionalizovanog tela u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •