•  
  •  
  •  
   
  • Beogradski bezbednosni forum 2017 - Poziv autorima

  •  
  • Datum: 30. april 2017.
   Ovogodišnji BSF akademski skup pod nazivom "Evropska unija kao globalni krizni menadžer" biće održan 11. oktobra u hotelu Hyatt Regency u Beogradu.

   Organizatori Beogradskog bezbednosnog foruma (BSF) sa zadovoljstvom pozivaju mlade istraživače i istraživačice da podnesu predlog radova za ovogodišnji akademski skup.

   Rok za prijave je: 30. april 2017.

   Cilj konferencije je da okupi vodeće istraživače sa inovativnim pogledom na "civilnu moć" Evrope, u svetlu trenutnih dešavanja na globalnoj sceni. Konferencija će istražiti ulogu Evropske unije (EU) u upravljanju krizama, od njenog angažovanja na Balkanu, do njenog angažovanja u Istočnoj Africi - istražujući koliko su njeni civilni kapaciteti koordinisani i koliko je njihov uticaj vidljiv.

   Predlozi radova treba da se bave nekim od sledećih pitanja:

   • Koje su posledice trenutnog globalnog previranja na ulogu EU u svetu?
   • Šta nam iskustvo EU u upravljanju krizama i izgradnji mira može reći o "civilnoj moći" Evrope?
   • Da li je EU uspešno iskoristila svoj potencijal za civilno-vojnu saradnju prilikom upravljana krizama?
   • Koliko su civilne misije EU bile uspešne u poređenju sa vojnim?
   • Treba li revidirati koncept “civilne moći” Evrope kako bi ona bolje odražavala realnost i buduće potrebu Evropske unije da igra posebnu ulogu na međunarodnoj sceni?

   Skup će se održati u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma, koji organizuju Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Evropski pokret u Srbiji i Beogradski fond za političku izuzetnost. Forum je najveća međunarodna bezbednosna konferencija u jugoistočnoj Evropi. Više informacija možete naći na: www.belgradeforum.org.

   Ova konferencija je organizovana u saradnji sa istraživačkim projektom H2020 EU CIVCAP - "Sprečavanje i reagovanje na konflikte: Razvoj civilnih kapaciteta EU za održivi mir". Ovaj trogodišnji projekat je finansiran od strane EU programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 (Grant Agreement: 653227). Za više informacija, posetite: www.eu-civcap.net.

   Proces prijavljivanja:

   Učesnici će biti izabrani na osnovu kvaliteta predloga rada. Sve prijave moraju sadržati predlog rada na engleskom jeziku (najviše 200 reči), kao i CV kandidata (najviše dve strane). Prijave se šalju elektronskim putem na adresu: academic@belgradeforum.org sa naslovom: "CFP BSF 2017".

   Rok za prijave je 30. april 2017. Autori čiji predlozi radova budu prihvaćenih biće kontaktirani do kraja maja 2017. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Organizatori će ograničenom broju učesnika pokriti troškove puta ili boravka u Beogradu, u skladu sa potrebama. Kandidati treba da u svom mejlu jasno navedu da li bi želeli da budu uzeti u razmatranje za grant koji pokriva izdatak smeštaja i putovanja.

   Svi prihvaćeni radovi će biti predstavljeni 11. oktobra 2017. godine, a nakon konferencije biće recenzirani za objavljivanje u časopisu Journal of Regional Security (www.regionalsecurityjournal.com). 

    

   Više informacija je dostupno na internet stranici Beogradskog bezbednosnog foruma.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •