•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Kriza liberalne demokratije na Zapadu može uticati na Balkan

  •  
  • Datum: 08. maj 2017.

   Promene koje su se odigrale u Evropskoj uniji i SAD 2016/2017 i njihov uticaj na odnose u regionu Zapadnog Balkana bile su glavne teme 34. radionice Konzorcijuma Partnerstva za mir pod naslovom “Jugoistočna Evropa: Suočavanje sa promenama na Zapadu i nazadovanje regiona”, održane u Rajhenau u Austriji od 4. do 7. maja.

   Događaj je okupio brojne predstavnike civilnog sektora i naučne zajednice iz regiona i EU. Na panelima se vodila diskusija o političkim neizvesnostima na Zapadu, tenzijama u regionu Zapadnog Balkana, kao i o potencijalima za saradnju na polju ekonomskih i bezbednosnih izazova.

   Isidora Stakić, istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) je tokom drugog panela predstavila sveukupnu političku situaciju u Srbiji, sa fokusom na nazadovanje demokratije, “zarobljenu državu”, i trenutnu situaciju u dijalogu Beograda i Prištine. Stakić je predstavila i glavne nalaze istraživanja javnog mnjenja o spoljnoj politici Srbije koje je BCBP sproveo u januaru 2017. godine. U skladu sa glavnom temom radionice, Stakić je ocenila da rast populizma u EU i SAD može da utiče na Srbiju, iako populizam u Srbiji nije nova pojava.

   “Normalizacija (ekstremnog) nacionalizma u državama članicama EU i SAD bi mogla da da podsticaj nacionalizmu u Srbiji, koji nije delegitimisan još od devedesetih godina. Normalizacija nacionalizma u zapadnom svetu ojačava poziciju i pruža čvrst oslonac za tvrdnje i zahteve nacionalista u Srbiji”, istakla je ona.

   Jedan od glavnih zaključaka radionice bio je da evropski put mora da ostane otvoren za države Balkana, sa ciljem da se preduprede dalje autoritarne tendencije. Sa druge strane, istaknuto je da države Balkana treba u međuvremenu da razvijaju alternativne modele saradnje koji bi bio od koristi za njihove građane.

   Događaj je organizovala Studijska grupa "Regionalna stabilnost u Jugoistočnoj Evropi" Konzorcijuma Partnerstva za mir, u saradnji sa Generalnim direktoratom za bezbednosnu politiku u Ministarstvu odbrane i sporta  Republike Austrije i Akademijom nacionalne odbrane Republike Austrije.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •