•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Delegacija Parlamentarne skupštine NATO posetila BCBP

  •  
  • Datum: 14. jun 2017.

   Odnosi Srbije i NATO, sloboda medija i izgradnja demokratske kulture bile su glavne teme sastanka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) sa delegacijom Parlamentarne skupštine NATO, održanog u biblioteci BCBP 14. juna 2017. godine.

   Delegaciju je predvodio holandski Senator Meno Кnip, predsednik Pododbora za tranziciju i razvoj Odbora za ekonomiju i bezbednost Parlamentarne skupštine NATO, a u delegaciji su bili i predsednik Parlamentarne skupštine NATO Paolo Ali i poslanici iz država članica i partnera NATO, Francuske, Nemačke, Mađarske, Turske, Bugarske, Rumunije, Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

   Direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić je članove Pododbora za tranziciju i razvoj Odbora za ekonomiju i bezbednost Parlamentarne skupštine NATO upoznala sa istraživanjem javnog mnjenja o bezbednosnim pitanjima i spoljnoj politici Srbije.

   „Većina građana Srbije je i dalje za članstvo u EU, iako je percepcija EU pogoršana u poslednjem periodu. Većina građana ima više negativnih asocijacija na potencijalno članstvo u NATO nego pozitivnih.  Ovi stavovi su između ostalog oblikovani i medijskim izveštavanjem”, objasnila je Stojanović Gajić.

   Istaživačica BCBP Katarina Đokić govorila je o saradnji ostvarenoj kroz Individualni akcioni plan partnerstva Srbije i NATO (IPAP) i relativnoj nevidljivosti ove teme na medijskoj sceni.

   „Saradnja sa NATO je politički osetljivo i nepopularno pitanje. Iako su sve informacije o ovoj saradnji dostupne na sajtu Ministarstva odbrane, mnogi novinari ne znaju šta IPAP podrazumeva”, rekla je Đokić.

   Glavne zaključke istraživanja stavova novinara koji se bave pitanjima bezbednosti i saradnje sa NATO predstavio je saradnik za komunikacije BCBP Radomir Cvetković.

   „Novinari iz Srbije koji izveštavaju o saradnji sa NATO ističu da ovom temom previše dominiraju političke izjave zvaničnika, a da ima premalo podataka o  konkretnim događajima koji predstavljaju suštinu saradnje”, istakao je Cvetković.

   Na sastanku je učestvovala i direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić, koja je analizirala trenutne odnose Srbije sa NATO i EU. U diskusiji koja je usledila, parlamentarci su se najviše interesovali za moguće načine približavanja evroatlantskih integracija građanima Srbije i percepcije javnosti o odnosima Srbije sa NATO i Rusijom.

   Parlamentarna skupština NATO je organizacija za međunarodnu saradnju, posvećena razmatranju bezbednosnih, političkih i ekonomskih pitanja. Delegacija je bila u poseti Srbiji od 12. do 14. juna, i za to vreme se sastala sa najvišim državnim zvaničnicima, predstavnicima Narodne skupštine, međunarodnih organizacija, građanskog društva i opozicije. Poseta Srbiji je organizovana u sklopu pripreme izveštaja „Ekonomska tranzicija na Zapadnom Balkanu“.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •