•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Šta je sprovedeno iz Akcionog plana za poglavlje 24 u 2017. godini

  •  
  • Datum: 25. jul 2017.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), kao koordinator Radne grupe za poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), organizuje sastanak sa Pregovaračkom grupom za pitanja pravde, slobode i bezbednosti.

   Skup će biti održan u utorak 25. jula 2017. godine, sa početkom u 13 časova, u istočnom krilu Palate Srbija(sala 470, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd).

   Glavna tema sastanka biće ocenjivanje ispunjenosti reformi predviđenih u okviru Poglavlja 24. Na skupu će biti predstavljen izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 24 u periodu januar-jun 2017. godine, koji je pripremilo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP). Pored toga, diskutovaće se i o nalazima iz polugodišnjeg izveštaja o pregledu stanja u Poglavlju 24 (tzv. Non-paper), koji je Evropska komisija objavila u maju ove godine.

   Govornici u prvom delu sastanka, koji će biti otvoren za javnost i medije, biće:

   • Sonja Stojanović Gajić, direktorka BCBP i koordinatorka Radne grupe NKEU za poglavlje 24;
   • Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji;
   • Zoran Lazarov, predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24, MUP.

   Glavne teme uvodnih izlaganja biće:

   • Kakva je ocena Evropske komisije u odnosu na prvi šestomesečni izveštaj za period jul-decembar 2016. godine?
   • Koliko je bilo uspešno sprovođenje Akcionog plana za poglavlje 24 u periodu januar-jul 2017. godine? Da li je bolje ili lošije u odnosu prethodni izveštaj?
   • Kako će biti nadoknađeno kašnjenje u usvajanju zakonskih predloga usled izbora?
   • Koji su prioriteti u sprovođenju Akcionog plana u naredom šestomesečnom periodu?
   • Kako da izvori provere budu dostupni i građanskom društvu i medijima zainteresovanim za praćenje reformi?

   Sastanku mogu prisustvovati predstavnici državnih institucija, organizacija civilnog društva koje su članice radne grupe za Poglavlje 24 u okviru NKEU i prijavljeni mediji.

   Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete sastanku u delu koji je otvoren za javnost, molimo vas da nas o tome obavestite najkasnije do 24. jula u 16h. Prijavu možete obaviti mejlom na adresu office@bezbednost.org ili telefonom na broj 381 11 3287 226.

   U drugom delu sastanka, koji će biti zatvoren za javnost, koordinatori za potpolitike u okviru Poglavlja 24 iz MUP-a, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Republičkog javnog tužilastva i Bezbednosno-informativne agencije predstaviće detaljnije izveštaje o sprovođenju Akcionog plana u oblastima migracija, azila, kontrole spoljnih granica, Šengena, pravosudne, policijske i carinske saradnje, borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, droga i falsifikovanja evra. Predstavnici građanskog društva će imati priliku da iznesu zapažanja i postave pitanja predstavnicima vladine Pregovaračke grupe.

   Glavne teme izlaganja tokom drugog dela sastanka biće:

   • Koliko je bilo uspešno sprovođenje Akcionog plana za poglavlje 24 u potpoglavljima?
   • Koji su ključni uspesi i izazovi u sprovođenju ciljeva i aktivnosti iz Akcionog plana u potpoglavljima?
   • Koje su naučene lekcije iz izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana?

   Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •