•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Doprinos civilnog društva u planiranju razvojne pomoći

  •  
  • Datum: 18. jul 2017.
   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je vodeća organizacija za oblasti pravde i unutrašnjih poslova u okviru Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO mehanizam) i od osnivanja ove platforme učestvuje u aktivnostima koje se tiču programiranja, praćenja i evaluacije razvojne pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA i IPA II fondovi Evropske unije) i bilateralnih donatora.
    
   Uz učešće ostalih 15 organizacija koje su u okviru SEKO mehanizma aktivne u oblastima pravde i unutrašnjih poslova, u toku 2017. godine sprovedene su sledeće aktivnosti:
   • Planovi za programiranje IPA II sredstava za 2017. godinu predstavljeni su u februaru na sastancima Sektorske radne grupe (SRG) za pravdu i SRG za unutrašnje poslove sa organizacijama članicama SEKO mehanizma. Ovom prilikom predstavljen je i nacrt Akcionog dokumenta za oblast pravde IPA 2017, kao i nacionalni IPA program u oblasti unutrašnjih poslova gde su kao prioriteti navedeni podrška borbi protiv organizovanog kriminala, finansijskim istragama, borbi protiv terorizma i sajber-kriminala. Organizacije članice SEKO mehanizma su na ovom sastanku bile pozvane da u pisanoj formi dostave komentare na nacrte ovih dokumenata.

   • Predstavnik SEKO mehanizma učestovao je i na koordinacionom sastanku donatora, koji je u prostorijama Kancelarije za evropske integracije bio organizovan 2. juna. Na ovom sastanku su predstavnici donatorske zajednice i državnih institucija uključenih u proces programiranja razgovarali o boljim nacinima usaglašavanja prioriteta kojima se pruža podrška iz razvojne pomoći, a predstavljeni su planovi za vebportal koji bi služio boljoj  koordinaciji pomoći u oblasti pravde.

   • Predstavnici SEKO za pravdu i unutrašnje poslove učestvovali su 29. juna na sastanku Sektorskog odbora za praćenje prve komponente IPA (tranziciona pomoć i izgradnja institucija, eng. Transition Assisstance and Institution Building - TAIB). Tema ovog sastanka bila je korišćenje sredstava kroz sistem decentralizovanog upravljanja fondovima, a bio je predstavljen i nacrt Trećeg sektorskog izveštaja o primeni prve komponente IPA.

   • Radionica za organizacije aktivne u SEKO mehanizmu sa cliljem podizanja kapaciteta za praćenje i evaluaciju IPA projekata održana je 17. jula uz podršku TACSO kancelarije u Srbiji. Na radionici su predavačice iz Ministarstva evropskih integracija (bivša Kancelarija za evropske integracije) predočile informacije o trenutnom statusu programiranja pomoći IPA II, kao i o primeni metoda praćenja zasnovanog na rezultatima (eng. Result Based Monitoring - ROM) koji Evropska komisija koristi u evaluaciji sprovedenih projekata.

   • Na poslednjoj radionici organizovanoj 27. jula, predstavnici SEKO mehanizma učestvovali su u procesu konsultacija o prioritetima za programiranje programa podrške civilnom društvu (eng. Civil Society Facility - CSF) iz nacionalnih IPA sredstava za 2017. i 2018. godinu. Ovo je bila jedinstvena prilika da se utiče na teme i propozicije ovog poziva, koji je jedan od najvećih usmerenih na pružanje podrške radu organizacija civilnog društva u oblasti podsticanja dijaloga i praćenja napretka Srbije u procesu evropskih integracija.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •