•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Srbija napredovala u okviru Poglavlja 24, iako kasni sa mnogim aktivnostima

  •  
  • Datum: 25. jul 2017.

   Srbija je u oblastima pravde slobode i bezbednosti ostvarila napredak, ali se mora poboljšati metodologija za praćenje ovog napretka, kako reforme ne bi ostale mrtvo slovo na papiru, glavni su zaključci sastanka Radne grupe za poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) sa Pregovaračkom grupom za pitanja pravde, slobode i bezbednosti, održanog 25. jula 2017 u istočnom krilu Palate „Srbija“, Beograd.

   Povod skupa bilo je predstavljanje izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 24 za prvu polovinu 2017. godine, koji je pripremila Pregovaračka grupa za pitanja pravde, slobode i bezbednosti. Tokom sastanka diskutovano je i o zaključcima iz izveštaja o pregledu stanja u Poglavlju 24 (tzv. Non-paper), koji je Evropska komisija objavila u maju ove godine.

   Iako je većina aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 24 sprovedena u potpunosti (46 odsto) ili delimično (32,5 odsto), jedna petina aktivnosti kasni (21,5%) zbog predsedničkih izbora koji su odložili usvajanje zakonskih i strateških dokumenata neophodnih za dalje reforme u ovoj oblasti. Predstavnici Pregovaračke grupe Vlade najavili su usvajanje velikog broja propisa do kraja 2017. godine i reviziju Akcionog plana u skladu sa mogućnostima Vlade. Organizacije civilnog društva su predložile da se uradi i evaluacija efekata Akcionog plana, kao i da se više razgovara o kvalitetu aktivnosti i njihovom ucinku.

   „Proces pristupanja Evropskoj uniji se mora približiti građanima Srbije, a za kvalitet njihovog života najvažnija su pitanja vezana za reformu policije. Zato je bitno da Pregovaračka grupa publikuje i šta je urađeno od aktivnosti koje se tiču strateške procene kriminala u Srbiji i da li ce i kakve biti promene broja angažovanih policijskih službenika u područnim policijskim upravama. Strateška procena kriminala bi trebalo da objasni koja vrsta kriminala je najizraženija u kom delu Srbije i gde Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) planira da uloži više da unapredi bezbednost građana“, istakla je direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i koordinatorka Radne grupe NKEU Sonja Stojanović Gajić.

   Pored toga, ona je pohvalila inteziviranje saradnje srpskih policijskih organa sa bezbednosnim službama EU, kroz zajedničke istrage, slanje oficirke za vezu u Evropol i pregovoranje operativnog sporazuma o saradnji sa Evropskom službom za graničnu i obalsku stražu.

   „Ove aktivnosti su važne za izgradnju poverenja sa zemljama EU, ali je bitno da se unapredi zakonski osnov, pre svega kroz usvajanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kako bi čuvali i prava građana. Poverenik za informacije i Broj OCD podneli Predlog modela ovog zakona, neophodnog za dalje EU integracije. Pozitivna činjenica jeste i što je MUP na svojoj internet stranici omogućo građanima da se putem izveštaja informišu o napretku u Poglavlju 24“, rekla je Stojanović Gajić.

   Srbija je na polovini pregovaračkog procesa za Poglavlje 24, i sada se očekuju revizije planova i strateških dokumenata vezanih za dalje reforme, navela je Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji u svom izlaganju. Ona je dodala i da „Srbiju niko ne tera da da sprovodi reforme i suklađuje svoj sistem sa EU, već da je to odluka Srbije“.

   Samokritičnost Pregovaračke grupe za poglavlje 24 se poklapa sa kritikama Evropske komisije iznetim u Non-paper-u, zaključio je predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24 iz MUP Zoran Lazarov.

   „Iako je učinjeno mnogo, Pregovaračka grupa je veliki broj aktivnosti samoinicijativno ocenjivala slabije. Ovo se dešava kada su formalni uslovi ispunjeni, ali mi sami nismo zadovoljni postignutim rezultatima. Pitanje migracija i azila je Evropska komisija ocenila pozitivno, a pitanje ilegalnog prelaska granicasa Crnom Gorom i BiH i Šengena negativno“, navodi Lazarov.

   Prema njegovim rečima, za svaku aktivnost koju nije ispunjena predložen je novi rok, ali i dato obrazloženje zbog čega se traži odlaganje. „Više je razloga zbog kojih se kasni sa sprovođenjem pojedinih aktivnosti: nekada je u pitanju naša greška, ponekad se radi o proceduralnim preprekama, ali dešava se da kasnimo i zbog toga što nam iz Brisela ne daju pojedine komentare na vreme“, dodao je Lazarov.

   Na pitanje istraživačice BCBP Sofije Mandić da li postoji način da se na sastanku izneti komentari i preporuke organizacija civilnog društva nađu u završnoj verziji Izveštaja koja će biti poslata Evropskoj komisiji, Lazarov je odgovorio da potvrdno, s tim što sam dokument mora proći još nekoliko revizija i skupštinsku proceduru.

   U drugom delu sastanka, koji je bio zatvoren za javnost, predstavnici građanskog društva imali su priliku da iznesu zapažanja i postave pitanja predstavnicima vladine Pregovaračke grupe, koordinatorima za potpolitike u okviru Poglavlja 24 iz MUP-a, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Republičkog javnog tužilastva i Bezbednosno-informativne agencije.

   Ovaj segment bio je posvećen detaljnijim izveštajima o sprovođenju Akcionog plana u oblastima migracija, azila, kontrole spoljnih granica, Šengena, pravosudne, policijske i carinske saradnje, borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, droga i falsifikovanja evra. Ovom prilikom je navedeno da je novi rok za donošenje Strategije za borbu protiv trgovine ljudima kraj 2017. godine, da je Nacionalna baza podataka za borbu protiv terorizma u izradi i da će Srbija doneti Strategiju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, iako to nije bilo predviđeno Akcionim planom.

   Sastanku u Palati „Srbija“ su pored predstavnika državnih institucija i organizacija civilnog društva, prisustvovali i mediji i predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskih predstavništava zainteresovani za proces pristupanja Srbije EU.

   BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24 u okviru NKEU - stalnog, institucionalizovanog tela u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. 

  •  

  Video

  •  
   • Sonja Stojanovic Gajic o napretku Srbije u poglavlju 24
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •