•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Borba protiv sajber kriminala je tema gde OCD mogu znatno da pomognu državi

  •  
  • Datum: 22. maj 2017.
   Izvor: „Medija centar Beograd"
   Izvor: „Medija centar Beograd"

   Učešće organizacija civilnog društva u praćenju reformi iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24 u okviru pristupanja Evropskoj uniji bilo je jedna od tema na konferenciji “Stanje digitalnih prava i sloboda u Srbiji 2016. godine”, koji je organizovala SHARE fondacija  22. maja 2017. godine.

   Na panelu o poglavljima 23 (pravosuđe i ljudska prava) i 24 (pravda, sloboda, bezbednost) i sprovođenju reformi u kontekstu digitalnog okruženja u Srbiji, govorili su koordinatori nacionalnih konventa za ova poglavlja, Sonja Stojanović Gajić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) i šefica odeljenja ze medije Misije OEBS u Srbiji Gordana Janković, kao i istraživači SHARE Fondacije Danilo Krivokapić i Andrej Petrovski.

   Stojanović Gajić je u okviru panela ukazala da je tema sajber kriminala jedna od retkih tema u okviru Poglavlja 24 gde organizacije građanskog društva imaju bogato iskustvo i informacije koje nemaju državne institucije. “Prilikom saradnje između Radne grupe NKEU za Poglavlje 24 sa MUP na izradi prve Strateške procene organizovanog kriminala (SOCTA), organizacije poput Share-a i Diplo ukazale na nove bezbednosne pretnje  u sajber prostoru kojima su već ili će uskoro biti izloženi građani Srbije, kao i privreda koja posluje u našoj zemlji. Mnoge od njhovih preporuka našle su svoje mesto u SOCTA. Predlod  organizacija okupljenih u Radnu grupu NKEU za Poglavlje 24 je bio da po ugledu na Evropol, pored Procene ozbiljnog i organizovanog kriminala uradi i posebna procena sajber kriminala (IOCTA), kako bi razumeli sve veći značaj pretnji u sajber prostoru za funkcionisanje građana, privrede i državnih struktura. “

   Pored toga, Koalicije 17 organizacija civlnog društva, među kojima je i BCBP,  je ovom prilikom Vladi Srbije poslala inicijativu za hitno usvajanje novog Zakona o zaštite podataka o ličnosti. Trenutno važeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti donet je 2008. godine i već na na samom početku su uočene brojne nelogičnosti i problemi u primeni. Novi zakon bi trebao da bude u skladu sa novom Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti i novim predlogom Modela zakona Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a njegovo donošenje predviđeno je Akcionim planom za Poglavlje 23. Uredba EU postavlja nove standarde zaštite privatnosti građana i njihovih podataka o ličnosti, ali i okvir za poslovanje kompanija koje na bilo koji način obrađuju podatke o ličnosti. 

   Primena mera iz Akcionog plana za Poglavlje 24 između ostalog obuhvata i povećanje kapaciteta u oblasti visokotehnološkog kriminala (VTK), gde je kao značajna prepreka identifikovano donošenje nove sistematizacije radnih mesta u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno sektora za VTK na operativnom nivou, kao i na nivou komunikacije sa međunarodnim telima (Interpol, Europol, Eurojust, itd). Akcionim planom je donošenje ovog zakona bilo predviđeno do kraja 2016. godine, dok je kao rok za usvajanje podzakonskih akata za njegovu primenu označen 4. kvartal 2017. godine. Budući da novi zakon nije donet po planu, i podzakonska akta očekuju drugi rokovi. Više o ključnim obavezama u okviru Poglavlja 24 vezanim za borbu protiv sajber kriminala vidite u Vodiču o policijskoj saradnji.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •