•  
        • Zločin bez kazne: ubistvo Olivera Ivanovića
          • Publikacije

          • Autor: Saša Đorđević
          • Zločin bez kazne: ubistvo Olivera Ivanovića

          • O propustima u istrazi ubistva Olivera Ivanovića i uslovima koje je potrebno ispuniti da bi slučaj bio rešen pisao je istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Saša Đorđević.

        • Uzbunjivači u policiji: Zapadni Balkan
          • Publikacije

          • Autor: Jovan Nicić
          • Uzbunjivači u policiji: Zapadni Balkan

          • Analiza bi trebalo da posluži kao polazište stvarne procene uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača u policiji i razgovora o značaju ovog mehanizma u borbi protiv korupcije.

        • Studentima KPA treba više prakse, a manje teorije
          • Publikacije

          • Autor: Ana Milosavljević, Saša Đorđević
          • Studentima KPA treba više prakse, a manje teorije

          • „Tek kada sam počela da radim u policiji shvatila sam da na praksi u KPA nismo upoznali čak ni osnove policijskog posla. Svaki akademac treba da prođe bar godinu dana klasičnog policijskog posla kako bi upoznao posao i problematiku, i kasnije bio dobar rukovodilac."

        • Da li znamo šta kupujemo?
          • Publikacije

          • Autor: Katarina Đokić
          • Da li znamo šta kupujemo?

          • Istraživačica BCBP Katarina Đokić pisala je o problemima aktuelnih praksi pri nabavkama za potrebe Vojske Srbije.

        Zločin bez kazne: ubistvo Olivera IvanovićaUzbunjivači u policiji: Zapadni BalkanUnapređenje regulatornog okvira privatnog obezbeđenja i detektivske delatnostiStudentima KPA treba više prakse, a manje teorijeDa li znamo šta kupujemo?
    •  
    •  
    • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
      Napredna pretraga
    •  
    •  
    • Info BCBP

    • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
    •  
    •  
    •  
     
    •  
        • U toku 2018. godine očekuje se izrada novog zakona o presretanju komunikacija i pristupu zadržanim podacima. Novi zakon predstavlja priliku da se ova oblast temeljno uredi. Ovim zakonom trebalo bi:

          1) Obrazovati centar za tehničku podršku primeni tajnog nadzora komunikacija, koji bi bio organizaciono i funkcionalno nezavisan od službi bezbednosti i ministarstava, i predvideti spoljni nadzor nad njim.

           

          Na taj način bi se:

          • povećala mogućnost kontrole nad primenom mera tajnog nadzora komunikacija;

          • omogućilo da policija i Vojnobezbednosna agencija ne zavise od Bezbednosno-informativne agencije u slučaju primene ovih mera, u skladu sa zahtevima iz Poglavlja 24 pregovora sa EU.

          2) Jasno i u skladu sa Ustavom odrediti koji državni organi i pod kojim uslovima imaju pravo da primenjuju mere tajnog nadzora komunikacija, uključujući u to i pristup zadržanim podacima.

           

          Na taj način bi se:

          • sprečilo da komunikacije građana tajno nadziru fizička lica, privatne firme i državni organi, čije nadležnosti ne uključuju zaštitu bezbednosti Republike Srbije ili vođenje krivičnog postupka.

          3) Izričito obavezati državne organe koji primenjuju mere tajnog nadzora komunikacija da jednom godišnje objavljuju podatke o broju predloženih i primenjenih mera, kao i o broju lica koja su bila „na meramaˮ.

           

          Na taj način bi se:

          • povećala odgovornost državnih organa koji primenjuju mere tajnog nadzora komunikacija i omogućila javna rasprava o srazmernosti, neophodnosti i učinkovitosti primenjenih mera. Ovo je važno zato što se primenom mera tajnog nadzora komunikacija ne ograničavaju samo Ustavom garantovana prava građana, već se i troši novac poreskih obveznika.

           

          Neophodno je izmeniti Zakonik o krivičnom postupku.

           

          4) U Zakoniku o krivičnom postupku treba kao posebnu dokaznu radnju definisati pristup zadržanim podacima.

           

          Na taj način bi:

          • bila uspostavljena jasna sudska kontrola nad primenom ove mere, što trenutno nije slučaj. 

          Potrebno je pružiti podršku operatorima prilikom primene zakona i ojačati mehanizme nadzora nad njegovom primenom. 

          5) Ministarstvo nadležno za telekomunikacije trebalo bi da pošalje dopis operatorima, u kome bi ih uputilo u sve važne aspekte vezane za zakonito presretanje komunikacija i zadržavanje podataka. Ministarstvo bi, takođe, trebalo da odredi kontakt osobu, koja bi odgovarala na upite operatora vezane za ovu oblast.

           

          6) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Službu Poverenika potrebno je stručno i kadrovski ojačati kako bi nadzirali primenu posebnih mera tajnog nadzora komunikacija.

           

          Na taj način:

          • unapređena zakonska rešenja ne bi ostala „mrtvo slovo na papiruˮ, već bi mogla da se sprovode u praksi i doprinose smanjenju rizika od zloupotreba.

          Objavljivanje ove publikacije podržava Ambasada Kraljevine Holandije kroz projekat „LEGASI - Ka zakonodavnoj reformi bezbednosno-obaveštajnog sistema”, u okviru MATRA programa.

        • Tagovi: službe bezbednosti, specijalne mere, zakon, Katarina Đokić, Predrag Petrović, predlog politike, reforma sektora bezbednosti
    •  
    • Postavite komentar

    •  
    •  
    • Pogledaj komentare

    •  
    •