•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Nove članice istraživačkog tima BCBP

  •  
  • Datum: 29. septembar 2017.

   Istraživačice Marija Ignjatijević i Jelena Pejić su od septembra 2017. godine novi članovi tima Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

   Marija Ignjatijević je diplomirala međunarodne poslove na na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a master studije Međunarodnih odnosa i Evropskih studija je završila na Centralnoevropskom univerzitetu (CEU) u Budimpešti.

   U toku studija bila je dobitnica više stipendija: OEBS stipendendije za master studije međunarodne bezbednosti, Fonda za mlade talente Republike Srbije - "Dositeja", Stipendije Fonda za otvoreno društvo i Evropskog fonda za Balkan, putem koje je bila gostujuća istraživačica pri Institutu Evropske unije za studije bezbednosti. Marija je bila u XIX generaciji stažista BCBP, a trenutno je angažovana na projektu "Odnos Srbije i NATO: ka debati zasnovanoj na činjenicama".

   Jelena Pejić je diplomirana politikološkinja za međunarodne poslove Fakulteta političkih nauka u Beogradu, gde je proglašena za studenta generacije 2010/11 na osnovnim akademskim studijama. Na istom fakultetu završila je master studije na modulima "Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava" i "Evropske studije" i trenutno pohađa doktorske studije 

   Jelena je bila članica XVI generaciji stažista BCBP, od kada sarađuje sa BCBP na istraživanjima pravnog okvira sektora bezbednosti u Srbiji. Bila je stipendistkinja nemačkog Bundestaga 2016. godine, gde je provela pet meseci na stručnom usavršavanju u kancelariji jednog od saveznih poslanika. Posebno je zainteresovana za izučavanje oblasti parlamentarnog nadzora i primene specijalnih mera.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •