•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Rod i bezbednost: odabrane publikacije

  •  
  • Datum: 08. mart 2018.

   Na Međunarodni dan žena predstavljamo najznačajnija istraživanja BCBP o rodnoj ravnopravnosti u sektoru bezbednosti. Zapošljavanje žena, njihov ravnopravan status i napredovanje u bezbednosnim institucijama su dugi niz godina u fokusu BCBP. 

   1. Uvek žena, nikad koleginica

   Autorke: Gorana Radovanović, Maja Bjeloš, Sonja Stojanović Gajić

   Publikacija obuhvata kvalitativnu studiju prepreka sa kojima se suočavaju žene zaposlene u policiji i vojsci Srbije. Žene su tokom protekle decenije dobile mogućnost da se zapošljavaju u policiji i vojsci u značajno većoj meri nego što je to ranije bio slučaj. Ipak, izazovi sa kojima se žene suočavaju u tradicionalno muškim radnim sredinama su brojni i obuhvataju ograničenja vezana za prijem na školovanje, usavršavanje i napredovanje, zatim teškoće usklađivanja profesionalnog i privatnog života, kao i širok spektar verbalnih i neverbalnih ponašanja kojima se favorizuju uvredljivi, neprijateljski i ponižavajući stavovi o ženama.

    

    

   2. Bezbednost i rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

   Urednica: Sonja Stojanović Gajić

   Autorke: Maja Bjeloš, Gorana Odanović

   Da bi lokalne bezbednosne strategije i druge aktivnosti usmerene ka povećanju bezbednosti u lokalnim zajednicama bile delotvorne, potrebno je da u obzir budu uzeti različiti izvori nebezbednosti, kao i različite potrebe žena i muškaraca, istaknuto je u studiji. Bezbednost zajednice može se ostvariti samo ukoliko se promoviše učestvovanje žena u životu zajednice, stvore partnerstva između različitih institucija i ukoliko se žene uključe u procese donošenja odluka.

    

    

    

   3. Prepreke učestvovanju žena u mirovnim misijama Srbije

   Urednica: Maja Bjeloš

   Autor: Marko Milošević

   Rad je fokusiran na prepreke učestvovanju žena u mirovnim operacijama, globalne karakteristike uključivanja žena u mirovne operacije i probleme na koje se nailazi prilikom sprovođenja ove politike u Srbiji. Na osnovu intervjua sa učesnicima i učesnicama misija, kao i na osnovu korišćenja sekundarnih izvora, teži da široj publici da predstavi osnovne probleme vezane za učestvovanje žena u mirovnim misijama i da nekoliko preporuka za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

    

    

    

   4. Partnersko nasilje sa službenom značkom: Pripadnici policije kao učinioci partnerskog nasilja u Srbiji

   Autorka: Aurelija Đan

   Predlog praktične politike ukazuje na činjenicu da policijska služba nije imuna na problem nasilja prema ženama i da postoji određeni broj pripadnika policije koji su učinili ovo krivično delo. Partnersko nasilje koje sprovode policijski službenici ima svoje specifičnosti zbog čega je ženi koja trpi nasilje teže da iz njega izađe.

    

    

    

    

    

    

   5.  Rod i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji

   Urednice: Sonja Stojanović Gajić, Ketrin Kesada

   Autorke: Gorana Radovanović, Maja Bjeloš, Nataša Petrović, Sonja Stojanović Gajić

   Izveštaj „Rod i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji" predstavlja prvo empirijsko istraživanje u Srbiji o rezultatima uvođenja rodne perspektive u upravljanje sektorom bezbednosti i o senzibilisanosti institucija bezbednosti za pitanja roda i rodne ravnopravnosti.

    

    

    

    

    

   6. Javne nabavke i rodna ravnopravnost: uticaj javnih nabavki na žene u sektoru bezbednosti u Srbiji

   Urednik: Predrag Petrović

   Autorka: Aurelija Đan

   Cilj ove publikacije je da podstakne kreatore i kreatorke javnih politika kao i stručnu javnost da proces javnih nabavki sagledaju iz ugla društvenog razvoja, sa posebnim osvrtom na različit uticaj javnih nabavki na žene i muškarce. Zaključci i preporuke za unapređenje sistema javnih nabavki u sektoru bezbednosti, proistakli iz rodne perspektive, izneti su na osnovu smernica koje su dali eksperti i ekspertkinje u oblasti javnih nabavki.

    

    

    

    

   7.  Priručnik za istraživanje bezbednosti mladih žena i muškaraca u javnom prostoru

   Autorke: Aurelija Đan, Isidora Stakić

   Priručnik ima svrhu da javnost upozna sa metodologijom istraživanja bezbednosti mladih sa posebnim osvrtom na marginalizovane mlade u javnom prostoru, s obzirom da nasilje u javnom prostoru predstavlja ozbiljan bezbednosni problem mladih na koji nije dat adekvatan odgovor mnogobrojnih aktera i donosilaca odluka zaduženih za njegovo rešavanje.

    

    

    

    

    

   8. Međunarodni feministički mirovni pokret koji je doveo do Rezolucije 1325

    

   Autorke: Biljana Branković, Lepa Mlađenović

   Publikacija predstavlja kratak osvrt na začetke međunarodnog ženskog mirovnog pokreta od prvih inicijativa krajem XIX veka do danas, kao i pregled ženskog mirovnog pokreta u državama bivše Jugoslavije obuhvaćenim ratom i feministički odgovor na silovanje žena u ratu. Takođe su predstavljene feminističke aktivnosti koje su dovele do istorijskog događaja, odnosno do održavanja sednice Saveta bezbednosti UN-a 2000. godine, na kojoj su žene prvi put bile jedina tačka dnevnog reda, kao i do usvajanja Rezolucije 1325.

    

    

    

   9. Rodna dimenzija ratnih zločina: Seksualno nasilje nad ženama

   Autorka: Milica Kostić

   Analiza ukazuje da je Republika Srbiji daleko od ispunjenja obaveza sadržanih u Rezoluciji 1325, ali i u brojnim drugim obavezujućim instrumentima međunarodnog prava, koji se odnose na borbu protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje kao zločina prema međunarodnom pravu, ali i na adresiranje potreba žrtava.

    

    

    

    

    

    

   10. Rodno osetljiv jezik u sektoru bezbednosti

   Autorka: Ana Kuzmanović Jovanović

   U radu je istaknuto da se svaki put kada se policajka nazove „policajcem" ili doktorka „doktorom“ reprodukuje dihotomija između javne i privatne sfere i naglašava da je mesto žene van profesionalnog života. Iako bi bilo prirodno očekivati da će upravo žene podržati promociju i doslednu primenu rodno osetljivog jezika, istraživanja pokazuju da to nije slučaj.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •